SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Report this content

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. Hankkeessa kehitetään teräksenvalmistukseen teollisen mittakaavan prosessimonitorointi- ja asiantuntijajärjestelmiä valituille prosesseille, kuten valokaariuunille, jatkuvavalulle ja valssaukselle.

Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen teollisina testiympäristöinä toimivat SSAB Europe Oy:n ja Ovako Imatra Oy Ab:n terästehtaat. Pk-yrityssektoria edustavat Kaltio Technologies Oy, Luxmet Oy, Quva Oy, Sapotech Oy ja Sensmet Oy. Yliopistoista mukana ovat Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,65 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

SSAB:n yhä vaativampien Premium-tuotteiden valmistus vaatii myös tarkempaa prosessin hallintaa. Hankkeen keskipisteessä on valmistusprosessin parantaminen uusien innovatiivisten mittausratkaisujen, niihin liitettyjen mallien, tietovirtojen horisontaalisen linkittämisen sekä prosesseista kerättävän tiedon aiempaa kehittyneemmän analysoinnin avulla.

”Tavoitteenamme on mm. uudenlaisten, innovatiivisten ja ainutkertaisten mittausten hyödyntäminen prosessin seurannassa ja laaduntuottokyvyn parantamisessa. Haluamme myös ottaa käyttöön tiettyjä mittauksia, joita muualla ei ole käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi kiihtyvyysantureihin perustuva mittaus raakaraudan rikinpoistolanssista ja on-line vesianalytiikan hyödyntäminen”, sanoo SSAB Europen Raahen tehtaan prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja.

”Lisäksi haluamme parantaa kustannus- ja tuotantotehokkuutta masuunin optimaalisemmalla käynnillä raaka-ainesyötön ja briketöinnin laadunvalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on myös teräksen puhtauden monitoroinnin nopeuttaminen sekä jatkuvavaluprosessin laaduntuottokyvyn optimointi ja kuumavalssauksessa entistä haastavampien tuotteiden läpimenon ja tuotelaadun parantaminen malleja, monitorointia ja parempaa prosessinohjausta hyödyntämällä”, jatkaa Jarmo Lilja.

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista sekä madaltaa pk-yritysten kynnystä päästä kehittämään teollisen mittakaavan ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa terästeollisuuden tarpeisiin. Hankkeella on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia teollisten prosessien kehittymisen kautta, kertoo asiantuntija Sakari Karppinen Business Finlandista.

Yksi esimerkki hankkeen sovelluskohteista on BAT-teknologiana pidetty valokaariuuniprosessi, joka tulee yleistymään vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina myös SSAB:llä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen tähtäävän HYBRIT-teknologian myötä. Valokaariuuniprosessiin pk-yritykset kehittävät hankkeessa romukorin tunnistusta bluetooth-tekniikalla, romukorin täyttöasteen ja kaadon monitorointia sekä sulatuskohtaista elektrodien kulutusmittausta.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia