SSAB mukana DIMECCin Intelligent Industry Ecosystem -verkostossa

Intelligent Industry on uusi innovatiivinen ekosysteemi, joka yhdistää johtavat suomalaiset valmistavan teollisuuden toimijat ja digitaalisten ratkaisujen tarjoajat. SSAB on mukana verkostossa kehittääkseen toimintamallejaan tiedon jakamiselle arvoketjussa ja kytkeytyäkseen vastaaviin kansainvälisiin aloitteisiin.

”Päätarkoituksemme Intelligent Industry- ekosysteemin jäsenenä on tehdä pilottihankkeita yhdessä muiden ekosysteemin jäsenten kanssa koskien digitaalista tiedonvälitystä yritysten välillä. Samalla suunnitellaan tiedonvälityksen käytäntöjä kansainvälisellä tasolla.

Tulevaisuudessa asiakasarvo luodaan paitsi fyysisellä tuotteella myös siihen liittyvällä digitaalisella palvelulla. SSAB toimittaa teräksen lisäksi siis myös yhä enemmän informaatiota. Näitä ratkaisuja voi kehittää ainoastaan yhdessä muiden arvoketjun toimijoiden kanssa. Jäsenyys ekosysteemissä on osa SSAB:n SmartSteel-konseptia”, kertoo SSAB:n Senior Manager, Digital Business Development Niko Korte.

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatiotoimija, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat.

Intelligent Industry on innovatiivinen ekoysteemi, joka tuo yhteen johtavat laite- ja ratkaisuvalmistajat sekä digitaalisten ratkaisujen tarjoajat. Intelligent Industry -ekosysteemin tavoitteena on johtaa teollisuuden arvoketjujen muutosta kohti arvoverkostoja, joissa ihmiset, tuotteet, laitteet ja palvelut sekä tuotantojärjestelmät ja yhteisöt kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Ekosysteemin avaintoimijoita ovat alojensa johtavat yritykset Cargotec, Fastems, HT Laser, Konecranes, Nokia, Ponsse, Prima Power, Raute, SSAB ja Tieto. 

Älyteräksen eli SSAB SmartSteelin ideana on, että kuhunkin teräskappaleeseen liittyvät tiedot ja ohjeet saadaan aina sinne, missä kappaletta käsitellään. Jokainen tuotantoketjun osa voi hyödyntää ja kartuttaa tietoja. Tämä tehostaa asiakkaidemme tuotantoprosessia ja toimitusketjun hallintaa sekä luo pohjaa niin kierto- kuin alustataloudellekin

Älyteräs on osaltaan luomassa perustaa valmistavan teollisuuden ekosysteemien rakentamiselle. Jatkossa eri osapuolten keräämää tietoa voitaisiin yhdistellä ja päästäisiin ottamaan pitkä loikka kohti läpinäkyvyyttä ja kestävää kehitystä. Samalla rakennetaan pohjaa digitaaliselle alustataloudelle.

Lue lisää:
https://intelligentindustry.dimecc.com/
https://www.dimecc.com/

Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia