SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 % ja sitten 10 % biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 % osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. Haasteena on kuitenkin biohiilen saatavuus.

SSAB:n Raahen terästehtaan hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa raudantuotannosta, sillä masuuniprosessissa käytetään raaka-aineena fossiilista hiiltä. SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on luoda HYBRIT-projektissa kokonaan uusi teräksenvalmistustekniikka, jossa fossiilinen hiili korvataan vedyllä, jolloin hiilidioksidin sijasta päästöinä syntyisi vettä. Raahen tehtaalla uusi teknologia on tarkoitus ottaa käyttöön 2040-luvulla. Tehtaalla tehdään ja testataan kuitenkin ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästövähennyksiä jo ennen uuden tekniikan käyttöönottoa.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdas on ollut mukana yhteistyöprojektissa, jossa tutkittiin metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä masuunin raaka-aineena. Projektin puitteissa tehtaalla testattiin biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Ensimmäinen testi tehtiin elokuussa 2018 ja se kesti 8 tuntia. Testin aikana koko raaka-aineprosessista meni läpi rekkalastillinen biohiiltä. Käytännössä tämä tarkoitti, että fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä 4 % korvattiin biohiilellä. Toinen testi tehtiin toukokuussa 2019 ja se oli yhdeksän päivän mittainen. Tämän testin aikana prosessissa korvattiin jo noin 10 %:n osuus injektoitavasta PCI-hiilestä biohiilellä, ja raaka-aineprosessin läpi meni 820 tonnia eli noin 20 rekkalastillista biohiiltä.

Molempien testien perusteella ainakin 10 %:n osuus masuuniprosessin tarvitsemasta fossiilisesta PCI-hiilestä olisi tällä hetkellä mahdollista korvata biohiilellä. Jatkuvana käyttönä tämä tarkoittaisi noin 100000 tonnia vähemmän fossiilisesta hiilestä aiheutuvaa hiilidioksidia vuodessa.

SSAB:n omat laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että nykyisillä teknisillä ratkaisuilla biohiilellä voisi korvata fossiilisesta PCI-hiilestä jopa 20 %. Osuutta voisi mahdollisesti kasvattaa edelleen, mutta se vaatisi muutoksia laitteistoon. Tarkkaa rajaa sille, kuinka suuri osa nykyisestä PCI-hiilestä voitaisiin korvata biohiilellä, ei siis vielä tiedetä. Tehtaalla ei kuitenkaan ole aikomusta tehdä lisätestejä biohiilen haasteellisesta saatavuudesta johtuen. Pelkästään tehtaan toista testiä varten biohiiltä valmistettiin kolmen kuukauden ajan, ja biohiilen jatkuva käyttö vain 10 % osuudella vaatisi noin 35000 tonnin biohiilen vuosituotantoa. Tällä hetkellä Suomesta on vaikea löytää toimijaa, joka pystyisi toimittamaan biohiiltä tämän määrän.

SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on korvata fossiilinen hiili kokonaan vedyllä ja nollata hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. Biohiilen käyttö näyttäisi kuitenkin potentiaaliselta keinolta vähentää terästuotannosta aiheutuvia päästöjä ennen kuin uusi teknologia otetaan käyttöön. Lisäksi teräksen tuottaminen tulee tarvitsemaan hiiltä myös sitten, kun uusi teknologia on käytössä.

Biohiiltä valmistetaan esimerkiksi hakkeesta tai kuorijakeesta, joka on metsäteollisuuden sivutuote. Myös ligniinistä on mahdollista valmistaa biohiiltä. Ligniiniä syntyy sivutuotteena osassa sellutehtaita sekä biopolttoaineen valmistuksessa. Biohiilikokeilu oli osa Business Finlandin rahoittamaa FOR&MET-yhteishanketta, jossa oli mukana yrityksiä, VTT ja Oulun yliopisto.

Lisätietoja:
Harri Leppänen, SSAB:n ympäristöjohtaja
+358 20 592 2389
harri.leppanen@ssab.com

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.


Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com