SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 7.päivänä maaliskuuta 2003 Porissa. Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2002 päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 75.972,92 euroa eli 0,005 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.3.2003 ja osingon maksupäivä on 19.3.2003. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan. Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Ala- Mello ja varalle PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Leino. Porissa maaliskuun 7. päivänä 2003 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00770/wkr0002.pdf