SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 29.8.2003 KLO 9 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 125 TEUR (57 TEUR). Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 125 TEUR (76 TEUR). Liikevaihto oli 295 TEUR (223 TEUR), tulos/osake 0,82 senttiä (0,38 senttiä) ja oma pääoma/osake 0,19 EUR (0,18 EUR). KONSERNITULOSLASKELMA 1-6/2003 1-6/02 muutos% 1-12/02 (TEUR) LIIKEVAIHTO 295 223 32,3 559 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 38 33 15,2 68 Materiaalit ja palvelut 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Poistot -59 -58 1,7 -117 Liiketoiminnan muut kulut -135 -109 23,9 -254 LIIKEVOITTO-/TAPPIO 140 90 55,6 256 Rahoitustuotot ja -kulut -14 -14 0 -30 (netto) VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 125 76 64,5 226 Tuloverot -1 -19 -94,7 -48 KATSAUSKAUDEN VOITTO 125 57 119,3 178 KONSERNITASE (TEUR) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 3398 3261 4,2 3457 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahat ja saamiset 171 217 -21,2 228 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3570 3478 2,6 3685 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2556 2556 0,0 2556 Muu oma pääoma 310 141 119,9 262 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2866 2697 6,3 2817 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 589 673 -12,5 589 Lyhytaikainen 115 109 5,5 279 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 703 782 -10,1 867 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3570 3478 2,6 3685 RAHOITUSLASKELMA (TEUR) 1-6/2003 Liiketoiminnan rahavirta 264 Investointien rahavirta 0 Rahoituksen rahavirta -osingonjako -76 -lyhytaikaisten lainojen -takaisinmaksut -100 Rahoituksen rahavirta yht. -176 Rahavarojen muutos 83 TUNNUSLUKUJA 1-6/2003 1-6/02 muutos% 1-12/02 Osakekohtainen tulos (EUR) 0,01 0,00 .. 0,01 Oma pääoma/osake (EUR) 0,19 0,18 5,6 0,19 Omavaraisuusaste 80,3 77,5 3,6 76,5 Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuuteen (TEUR) 0,0 0,0 0,0 4,0 % liikevaihdosta 0,0 0,0 0,0 0,7 Henkilöstö keskimäärin 0 0 0,0 0 VASTUUSITOUMUKSET (TEUR) kiinteistökiinnitykset omasta velasta 757 757 0,0 757 KIINTEISTÖKANTA Kiinteistö Oy Antintori Kiinteistö Oy Antintori käsittää yhteensä noin 5.300 m² toimisto-, hotelli- ja ravintolatiloja sekä lisäksi kellarikerroksen, jossa on varastotilaa ja paikat 65 autolle. Scandic Hotels Oy:llä on vuokralla tästä kiinteistöstä noin 3.500 m²:n hotelli- ja ravintolatilat. Kiinteistö on vuokrattu lähes kokonaan. Kiinteistö Oy Toejoen City Toejoen liikekiinteistön huoneistoala on n. 700 m². Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. KAUDEN 1.1.2003 - 30.6.2003 TULOS Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 125 TEUR (76 TEUR). Kauden liikevaihto konsernissa oli 295 TEUR (223 TEUR ) koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista. Liikevoitto oli 140 TEUR (90 TEUR). Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero. PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS Konsernin oma pääoma oli 2 866 TEUR, (2 697 TEUR) ja omavaraisuusaste 80,3 % (77,5 %). Vieraan pääoman määrä oli 703 TEUR (782 TEUR), muodostuen pankkilainasta. Oma pääoma osaketta kohti oli 0,19 EUR (0,18 EUR). Yhtiön likviditeetti on hyvä. 7.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 76 TEUR eli 0,005 euroa per osake. OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssin julkaisemalla I-listalla vaihteli 0,13 eurosta 0,19 euroon (0,11 eurosta 0,17 euroon). Katsauskauden lopussa 30.6.2003 kurssi oli 0,19 euroa (0,15 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto Pörssin I-listalla 1.1.- 30.6.2003 oli 48 400 kappaletta (189 190 kappaletta) eli 0,3 % (1,2 %) koko osakekannasta. Kokonaisvaihdon arvo oli 8 562 euroa (26 984 euroa). SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:llä on vain yksi osakelaji. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto, varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri. Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä hetkellä ole henkilökuntaa. Yhtiön tilintarkastajana on KHT Jukka Ala-Mello ja varatilintarkastajana PricewaterhouseCoopers Oy. KONSERNIRAKENNE SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat edellä kohdassa kiinteistökanta mainitut kaksi kiinteistöyhtiötä sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa myös SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan. SSK Kauppakiinteistöt Oy:tä ei ole yhdistetty SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernituloslaskelmaan eikä konsernitaseeseen. SSK Kauppakiinteistöt Oy:n hankintamenona SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n taseessa on 250 TEUR. SSK Kauppakiinteistöt Oy:n hankintaa on selostettu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedotteissa 20.12.2002 ja 12.2.2003. SSK Kauppakiinteistöjen toiminta on alkanut vuoden 2003 alussa. Kuluvana vuotena SSK Kauppakiinteistöt Oy:n hankinnan positiivinen tulosvaikutus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n tulokseen arvioidaan olevan vähintään 50 TEUR. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konsernin toiminnallisen tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikauden toisella puoliskolla ensimmäisen puoliskon kaltaiseksi. Yhtiön tavoitteena on jatkaa aktiivisesti uusien kiinteistösijoitusten etsimistä. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan viime vuotta paremmaksi. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ Esa Haavisto Ilpo Pirilä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/29/20030829BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/29/20030829BIT00020/wkr0002.pdf