ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta: OWH-YHTIÖT Oy (y-tunnus 0136904-5)on 23.12.2005 tekemillään kaupoilla myynyt SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeita 343 216 kappaletta. OWH-YHTIÖT Oy:n omistus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:ssä on laskenut alle puoleen. Kauppojen jälkeen OWH-YHTIÖT Oy:n omistaa 750 622 kpl SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osaketta eli 49,40 % osakepääomasta ja äänimäärästä. Lisäksi SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj on tänään vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoitukset: Nino Grönroos ilmoittaa, että hänen osuutensa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 23.12.2005 lukien noussut yli kahdeskymmenesosan (1/20) ja on nyt 5,70 % eli 86 599 kpl. Mari Grönroos ilmoittaa, että hänen osuutensa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 23.12.2005 lukien noussut yli kahdeskymmenesosan (1/20) ja on nyt 5,92 % eli 89 960 kpl. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakepääoma on 2.555.543,23 euroa ja osakkeiden lukumäärä on yhteensä 1 519 457 kpl, joilla kullakin on yksi ääni. Porissa joulukuun 23. päivänä 2005 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Esa Haavisto Hallituksen pj Ilpo Pirilä toimitusjohtaja

Liitteet & linkit