PÖRSSITIEDOTE 3.7.2006 klo 14:00

Keskon Eläkekassa on tänään ilmoittanut vaihtovelkakirjan haltijana käyttävänsä oikeuttaan vaihtaa SSK Kauppakiinteistöt Oy:n joulukuussa 2002 liikkeeseen laskeman 12.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan 1/2002 yhtiön osakkeiksi. Ilmoituksen mukaan vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan kokonaisuudessaan osakkeiksi, minkä johdosta Keskon Eläkekassa on oikeutettu vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti 12 000 000 SSK Kauppakiinteistöt Oy:n uuteen yhden euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Vaihdettaessa vaihtovelkakirja osakkeiksi oikeuttaa se 97,9 %:n osuuteen SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakkeista. Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin yhteydessä Keskon Eläkekassa on velvollinen lunastamaan myös kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt omistamat 250 000 SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osaketta. Tämän lunastuksen positiivinen vaikutus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n vuoden 2006 tulokseen arvioidaan olevan ennen veroja noin 500.000 euroa. Porissa, heinäkuun 3. päivänä 2006 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit