SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - PÖRSSITIEDOTE 11.2.2005 klo 12

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernin taloudellinen tulos muodostui edellisvuotta paremmaksi. SSK-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 499 TEUR (437). Konsernin tilikauden voitto oli 549 TEUR (397). Liikevaihto oli 768 TEUR (729)koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista. Vuodelle 2004 ajoittuu kertaluonteisina tulosta parantavina erinä kiinteistöveronpalautuksia aikaisemmilta vuosilta noin 48 TEUR sekä osuuspääoman korkoa 27 TEUR. Yhtiö sai osinkotuloja vuonna 2004 38 TEUR. KONSERNITULOSLASKELMA, TASE ja TUNNUSLUKUJA pdf-liitteessä SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n emoyhtiö on OWH-Yhtiöt Oy. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Antintori, Kiinteistö Oy Toejoen City sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa 30.4.2000 asti harjoittanut SSK Interpori Oy. SSK Interpori Oy:llä ei vuonna 2004 ollut toimintaa. Kiinteistö Oy Antintori omistaa Porissa 2.339 m²:n tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m²:n toimisto-, hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja paikat 61 autolle. Kiinteistöyhtiön tilat on kokonaan vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3.500 m² hotelli- ja ravintolatilaa. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki Kiinteistö Oy Antintorin osakkeet. Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla sijaitsevan 691 m²:n liikekiinteistön. Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki Kiinteistö Oy Toejoen Cityn osakkeet. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernilla ei ole vekseli- eikä takausvastuita eikä kattamattomia eläkevastuita. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa myös SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan, jonka omistusoikeus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:lle siirtyi 31.12.2002. SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakepääoma on 250 TEUR. SSK Kauppakiinteistöt Oy omistaa yksitoista liikekiinteistöä eri paikkakunnilla Suomessa. Kaikki mainitut kiinteistöt on vuokrattu Kesko Oyj:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. SSK Kauppakiinteistöt Oy on lainoittanut omistamiensa kiinteistöjen hankinnan lähes kokonaan vieraalla pääomalla. Vieraasta pääomasta 12 000 TEUR on Keskon Eläkekassan merkitsemää vaihtovelkakirjalainaa, jonka takaisinmaksu tapahtuu nimellisarvoon vuonna 2017 mikäli vaihtovelkakirjaan liittyvää vaihto-oikeutta yhtiön osakkeiksi ei ole aikaisemmin käytetty. Vaihtovelkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja yhtiön osakkeiksi siten, että yhden euron lainamäärä oikeuttaa yhteen yhden euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Vaihdettaessa vaihtovelkakirjalaina osakkeiksi oikeuttaa se 97,9 %:n osuuteen SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakkeista. Jos vaihto-oikeutta käytetään, on vaihtovelkakirjojen haltija velvollinen myös lunastamaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n omistamat SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakkeet. SSK Kauppakiinteistöt Oy:tä ei ole yhdistetty SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernitilinpäätökseen. Mikäli SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n omistamat SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakkeet lunastetaan vaihtovelkakirjan osakkeiksi muuttamisen seurauksena kesken sopimuskauden, on lunastuksen vaikutus tulokseen merkittävä. Tämän hetkisen arvion mukaan kuluvan tilikauden tulos muodostuu lähes vuotta 2004 vastaavaksi edellä mainittuja kertaluonteisia tulosta parantavia eriä lukuun ottamatta. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:llä on aikaisemmilta vuosilta vielä käyttämättä vanhoja hyödynnettäviä tappioita noin 400 TEUR, jotka nykyisellä tuloskehityksellä tulevat käytettyä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastetut. Tilinpäätös julkaistaan 23.2.2005. Varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3.2005 klo 13.00 Porin Suomalaisella Klubilla, Eteläranta 10, 28100 Pori. HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227 918,76 euroa eli 0,015 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2005. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.3.2005 alkaen. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ Hallitus Esa Haavisto Ilpo Pirilä

Liitteet & linkit