SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMAT OSAKKEET

Osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a §:n sekä 4 luvun 14 §:n mukainen tiedoksianto ja kehotus Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiökokous on 4.3.2005 päättänyt myydä yhteiselle arvo-osuustilille merkityt osakkeet niiden omistajien lukuun. Yhtiön avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille on merkitty yhtiön niiden osakkeenomistajien osakkeet, jotka eivät ole kirjanneet osakkeiden omistusoikeutta arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään oli 31.12.2004 siirtämättä 16.910 kpl eli noin 0,11 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Niitä Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajia tai muita oikeuden haltijoita, jotka eivät vielä ole siirtäneet omistustaan arvo-osuusjärjestelmään, kehotetaan oikeutensa kirjaamiseksi viivytyksettä toimittamaan osakekirjansa sekä mahdolliset saantoselvitykset Nordea Pankki Oyj:lle omistusoikeutensa kirjaamista varten. Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan tulee vaatia osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään lain mukaisin tavoin viimeistään 01.05.2006 uhalla, että hän muutoin menettää oikeutensa näihin osakkeisiin. Osakkeet, jotka ovat 1.5.2006 jälkeen siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään, myydään arvopaperipörssin välityksellä niiden omistajien lukuun. Myynnistä saadut varat, joista vähennetään ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, talletetaan omistajien lukuun Länsi-Suomen lääninhallitukseen kymmenen vuoden ajaksi. Osakkeenomistajilla tai muilla oikeudenhaltijoilla on oikeus tänä aikana osakekirjaa ja mahdollista saantoselvitystä vastaan vaatia itselleen osakkeita vastaavan osuuden talletetuista varoista. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Hallitus Lisätietoja: Ilpo Pirilä toimitusjohtaja Puh (02) 633 6533 JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit