SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentäminen.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiökokouksen 4.3.2005 päättämä yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen on merkitty kaupparekisteriin 2.4.2005. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on vähentynyt osakepääomaa alentamatta osakkeita yhdistämällä siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta on yhdistetty yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on nyt 1 519 457 kpl ja osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo 1,68 euroa ( ei tarkka arvo). Porissa huhtikuun 4. päivänä 2005 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit