SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 3.päivänä maaliskuuta 2006 Porissa. Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2005 päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 227 918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.3.2006 ja osingon maksupäivä on 15.3.2006. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan. Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö. Porissa maaliskuun 3. päivänä 2006 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit