SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2005 klo 11:00

Yhtiökokouksessa 4.3.2005 päätetty osakepääoman alentaminen 2,35 eurolla ja yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin 14.3.2005. Osakepääoma on nyt 2.555.543,23 euroa. Osakkeiden lukumäärä on 15.194.570 kpl. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,17 euroa. Vasta arvo ei ole tarkka arvo. Yhtiöjärjestyksen 3:s ja 4:s pykälä kuuluvat nyt seuraavasti: ”3. Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on 691 672,85 euroa ja enimmäispääoma on 2 766 691,39 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1 500 000 kpl ja enintään 16 000 000 kpl. ” Porissa maaliskuun 14. päivänä 2005 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit