Stiftelsen för Åbo Akademi säljer Academill i Vasa

Stiftelsen för Åbo Akademi sr säljer Academill i Vasa till svenska Hemsö, som är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter.

- Det här är en affär som görs för att vi också på sikt ska kunna bidra med ett betydande stöd till Åbo Akademis verksamhet. Vår placeringsportfölj på 530 miljoner euro är tung på fastigheter och vi ser ett behov av att diversifiera med tanke på riskhantering och långsiktig säker avkastning till förmån för Åbo Akademi oavsett geografiskt läge, för kulturarbete och vetenskaplig forskning, t.ex. stöd till spetsforskning. Vi ser att det här är rätt läge att avyttra, säger Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi äger Academill tillsammans med Harry Schaumans stiftelse, som också säljer sitt innehav till Hemsö. Köpeskillingen uppgår till 35,5 miljoner euro. Hyresavtalen övergår till den nya ägaren oförändrade. Åbo Akademi har ett hyresavtal i kraft till slutet av år 2028.

- Hemsö är en långsiktig aktör med djup samhällsanknytning. Vi har en god köpare – en stor och seriös investerare, specialiserad på samhällsfastigheter, säger Svens.

- Vi kommer att på bästa sätt ta hand om våra hyresgäster i Academill. Hemsö äger många utbildningsfastigheter och har lång erfarenhet av att förvalta och utveckla sådana lokaler. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Åbo Akademi, säger Hemsös landschef i Finland Jarkko Leinonen.

I Academill på Strandgatan 2 i Vasa finns fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, administration samt externa hyresgäster. Därtill undervisas energiteknik och en del ämnen inom fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Academill.

Tilläggsuppgifter:
Lasse Svens, skattmästare, Stiftelsen för Åbo Akademi, tfn 0500 562 945 eller 020 786 1411
Hemsö: www.hemso.se

Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen förverkligar sin huvuduppgift genom att årligen överlämna ett bidrag om

10–15 miljoner euro till Åbo Akademi. Huvuddelen av stiftelsens kapital är placerat i aktier och fastigheter. En stor del av fastigheterna används av Åbo Akademi eller andra utbildningsenheter. Stiftelsen grundades år 1917.