Hobby hall käynnistänyt säästöohjelman

Report this content

HOBBY HALL KÄYNNISTÄNYT SÄÄSTÖOHJELMAN Stockmann-konsernin Hobby Hall -ryhmä on käynnistänyt kustannusten säästöohjelman, jonka tavoitteena on liiketoimintaryhmän kannattavuuden parantaminen noin 6 Me kustannussäästöjen avulla. Niihin pyritään toimintaa virtaviivaistamalla ja tehostamalla. Säästöohjelmaan sisältyy henkilöstön supistaminen noin 80 henkilöllä sekä runsaan 20 henkilön työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi ensi vuoden alussa. Stockmann-konserniin kuuluva Hobby Hall -ryhmä harjoittaa etäkauppaa Suomessa, Virossa ja Latviassa. Sillä on myös myymälöitä Suomessa ja Virossa. Etäkaupan kokonaismarkkinat ovat kehittyneet tänä vuonna heikosti; lähetettyjen pakettien määrä on vähentynyt Suomessa tammi- syyskuussa 12 prosenttia. Myös Virossa kehitys on ollut saman suuntainen. Hobby Hallin myynti on kehittynyt kokonaismarkkinoita paremmin, mutta sen myynti ja liiketoiminnan tulos ovat jääneet tavoitteista. Hobby Hall on viime vuosina panostanut voimakkaasti mm. logistiikkajärjestelmiin, online-kauppaan, toiminnan laajentamiseen Latviaan sekä myymälöiden kehitykseen. Hobby Hallin liiketulos oli tammi- kesäkuussa 2,7 miljoonaa euroa viimevuotista parempi mutta alle budjetoidun tason. Suhteellinen myyntikate on parantunut viime vuodesta, ja myös panostus kustannustehokkuuteen on jatkunut menestyksellisesti. Etäkaupan kokonaismarkkinoiden kehityksestä johtuen panostukset eivät ole tuoneet riittävää myynnin ja tuottojen kasvua. Näin ollen arvioidaan, että Hobby Hallin tämän vuoden liikevoitto jää alle edellisen vuoden. Tästä syystä Hobby Hall on käynnistänyt kustannusten säästöohjelman, jonka tavoitteena on kulurakenteen sopeuttaminen ja kannattavuuden parantaminen. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla noin 6 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka ovat noin 9 prosenttia Hobby Hall -ryhmän kokonaiskuluista. Ohjelmaan sisältyy henkilöstön supistaminen noin 80 henkilöllä ja runsaan 20 henkilön osa- aikaistaminen. Henkilöstön supistukset on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa. Hobby Hallin kustannusten säästötoimet kohdistetaan siten, että sen asiakaspalvelun korkea taso jatkuu heikentymättömänä. Toiminnan kehittäminen strategian mukaisesti jatkuu. Hobby Hallin strategiaan kuuluu etäkaupan markkinajohtajuus Suomessa ja kaikissa Baltian maissa. Koemarkkinointi Liettuassa toimeenpannaan tämän vuoden lopulla, ja varsinainen toiminta siellä käynnistyy ensi vuoden alussa. Myös Venäjä laajana markkina-alueena on Hobby Hallille merkittävä mahdollisuus tulevina vuosina. Säästöohjelmalla, jonka toteuttamisen painopiste on ensi vuoden puolella, ei ole merkittävää vaikutusta Hobby Hallin eikä Stockmann- konsernin tämän vuoden tulokseen. Konsernin tulosarvio, jonka mukaan voitto ennen satunnaisia eriä on selvästi parempi kuin vuonna 2001, on muuttumaton. STOCKMANN Oyj Abp Hannu Penttilä toimitusjohtaja Lisätietoja: Stockmannin varatoimitusjohtaja ja Hobby Hallin toimitusjohtaja Henri Bucht, puh. (09) 777 61311 tai 050 389 0010. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00010/wkr0002.pdf