Helsingin käräjäoikeuden ilmoitus päätöksen antamisesta Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotuksesta

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 15.12.2020 klo 16.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen jätti 14.12.2020 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen.

Asiaan osallisilla on 15.1.2021 mennessä tilaisuus antaa käräjäoikeudelle kirjallinen lausuma saneerausohjelmaehdotuksesta.

Käräjäoikeus antaa päätöksensä mahdollisesta ohjelman vahvistamisesta 9.2.2021, ellei laillista estettä ilmene tai jollei velkojien esittämät väitteet tai lausumat anna aihetta siirtää päätöspäivää.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa