Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 10.3.2021 klo 12.00 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 7.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

Hallituksen jäsenet Lauri Ratia ja Dag Wallgren ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö ja Tracy Stone valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Anne Kuittinen, Roland Neuwald ja Harriet Williams toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

“Stockmannin tavoitteena on jatkaa vahvaa uudistumistaan. Vuonna 2019 tehty mittava strategiauudistus on osoittautunut menestyksekkääksi, mikä näkyy myös yhtiön positiivisena tuloskehityksenä ennen koronapandemian puhkeamista. Tästä tilanteesta on hyvä jatkaa yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen, ja on erittäin tärkeää, että saamme siihen tueksi vankkaa osaamista kaupan alalta ja verkkokauppaliiketoiminnasta”, Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gunvor Kronman toteaa.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Roland Neuwaldin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2021 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä löytyy yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Gunvor Kronman (nimeäjänä Föreningen Konstsamfundet r.f.) ja jäseninä Ole Johansson (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland), Peter Therman (nimeäjänä Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HC Holding Oy Ab:ta), Kari Niemistö sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Lisätietoja:
Gunvor Kronman, Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 7451 738
Lauri Ratia, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa