Ruotsin hallinto-oikeuden päätös Stockmannin verotuksesta vuosina 2013–2016

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 6.3.2019 klo 17.00 EET

Göteborgin hallinto-oikeus on hylännyt Stockmannin oikaisuvaatimuksen koskien yhtiön tuloverotusta Ruotsissa tilivuosina 2013–2016.

Stockmann maksaa verot ja niihin liittyvät korot päätöksen mukaisesti, ja tällä on noin 20 miljoonan euron negatiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2019 toiseen vuosineljännekseen. Päätöksellä ei ole olennaista tulosvaikutusta, sillä verot on kirjattu jo vuosien 2015–2018 tilinpäätöksiin.

Tapaus koskee Stockmann-konsernin sisäisten korkokulujen vähennyskelpoisuutta Ruotsin verolainsäädännön muututtua vuoden 2013 alussa. Stockmann on eri mieltä hallinto-oikeuden tulkinnasta, ja konserni tutkii mahdollisuutta valittaa päätöksestä.

Asiasta on kerrottu lisätietoja vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 2.7 ja 13.1.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa