Stockmann-konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi vuonna 2018 – liikearvoon 25 miljoonan euron alaskirjaus

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 24.1.2019 klo 16.45 EET

Stockmann-konsernin vuoden 2018 oikaistu liikevoitto (EBIT) on alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan noin 28 miljoonaa euroa (2017: 12,3). Lindex- ja Real Estate -liiketoimintayksiköiden liikevoitot ovat parantuneet edellisvuodesta, mutta Stockmann Retailin liiketulos jää edellisvuotta matalammalle tasolle pääosin viimeisen vuosineljänneksen heikon kehityksen takia. Stockmann-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli noin 1 019 miljoonaa euroa (2017: 1 055,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 1 %.

Stockmann on tehnyt liikearvon arvonalentumistestauksen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Testauksen seurauksena Stockmann tekee konsernin vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tuloslaskelmaan 25 miljoonan euron alaskirjauksen Stockmann Retailin jäljellä olevasta liikearvosta. Arvonalentumisen syynä on Retailin liiketoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotusten lasku. Alaskirjaus raportoidaan oikaisuna, eikä sillä ole rahavirtavaikutuksia.

Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ovat 26.10.2018 annetun tulosennusteen mukaisia: Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat
Vuonna 2019 Stockmann jatkaa suorituskykynsä parantamista tehostamalla ja yksinkertaistamalla toimintaansa usein eri tavoin. Stockmann on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on konsernin kulutason alentaminen 20 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa myyntikatetta ja nopeuttaa sellaisia strategisia kehityshankkeita, joiden tulokset näkyvät asiakkaille kuluvan vuoden aikana. Stockmann on jo kaksinkertaistanut stockmann.comin valikoiman ja panostaa vahvasti verkkokaupan kehittämiseen vuonna 2019 ja siitä eteenpäin. Toimenpiteistä 15 miljoonan euroa kohdistuu Stockmannin Suomen ja Baltian toimintoihin ja 5 miljoonan euroa Lindexiin, joka jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa. Hankkeiden etenemisestä raportoidaan säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä.

Stockmann julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 14.2.2019.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa