Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2021

Report this content

Vuosi 2021 oli vahvan käänteen vuosi; viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos nousi selvästi molemmissa divisioonissa ja Lindexin koko vuoden tulos oli kaikkien aikojen paras

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 25.2.2022 klo 8.00

Loka–joulukuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 277,5 miljoonaa euroa (232,0), jossa oli nousua 17,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 57,7 % (58,0).
- Liiketulos oli 50,6 miljoonaa euroa (-256,0).
- Oikaistu liiketulos oli 29,6 miljoonaa euroa (-3,3).
- Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (-3,20).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,16).

Tammi–joulukuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 899,0 miljoonaa euroa (790,7), jossa oli nousua 11,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,6 % (56,1).
- Liiketulos oli 82,1 miljoonaa euroa (-269,6).
- Oikaistu liiketulos oli 68,3 miljoonaa euroa (-12,3).
- Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (-3,89).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (-0,46).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa.

Vuoden 2022 näkymät:
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin viimeinen vuosineljännes oli vahva jatkuvasta COVID-19-pandemiasta huolimatta. Oikaistu liiketulos parani 32,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden oikaistu liiketulos parani 80,5 miljoonaa euroa ketterän koronavirustilanteeseen sopeutumisen, tehostuneen myynnin ja tehokkaiden markkinointitoimien ansiosta.

Lindex menestyi hyvin ja sen viimeisen neljänneksen oikaistu liiketulos parani 9,4 miljoonaa euroa. Lindexin koko vuoden 2021 oikaistu liiketulos 80,3 miljoonaa euroa oli yhtiön historian paras. Myös Stockmann-divisioonalla oli hyvä viimeinen vuosineljännes. Oikaistu liiketulos oli 23,8 miljoonaa euroa. Koko vuoden oikaistu liiketulos parani 38,3 miljoonaa euroa, mutta oli edelleen negatiivinen haastavan alkuvuoden vuoksi. Koronaviruspandemia hankaloitti kansainvälistä logistiikkaa ja vähensi asiakasvirtoja merkittävästi vuoden 2021 aikana. Asiointi tavarataloissa ja muotimyymälöissä kuitenkin piristyi vuodesta 2020, ja myös verkkokauppa jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2021. 

Stockmann-konserni jatkoi määrätietoista strategian toteuttamista kanavia uudistamalla, vahvistamalla läsnäoloa markkinoilla sekä kehittämällä valikoimaa ja palvelua. Lisäksi Lindex investoi femtech-alueelle uuden liiketoiminnan ja kasvumahdollisuuksien luomiseksi tuotteissa, jotka edistävät naisten hyvinvointia kaikissa eri elämänvaiheissa. Stockmann-divisioona käynnisti laajan toimintamalliuudistuksen, jonka myötä organisaatio keskitetään tiiviimmin ydinprosessin ympärille. Uudistuksen tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen ja prosessien sujuvoittaminen.

Stockmann Oyj Abp toteutti 9.2.2021 hyväksyttyä yrityssaneerausohjelmaa järjestelmällisesti ja  suoritti keskeiset toimenpiteet ripeästi. Stockmann yhdisti osakesarjansa ja toteutti touko-heinäkuussa velka- ja osakekonversioita. Joulukuussa 2021 yhtiö solmi sopimukset Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myynnistä ja pitkäaikaisesta takaisinvuokraussopimuksesta uuden omistajan kanssa. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistön myyntiprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. 

Stockmann-konserni on osoittautunut tehokkaaksi molempien divisioonien strategioissa ja jatkamme niiden toteutusta, kuuntelemme asiakkaita tarkasti ja seuraamme toimintaympäristöä. Stockmann jatkaa myös toiminnan vastuullisuuden kehittämistä. Stockmann-konserni on sitoutunut SBTi-aloitteeseen, jonka mukaisesti asetamme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet oman toiminnan ja konsernin arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

AVAINLUKUJA

10–12/
2021
10–12/
2020
1–12/
2021
1–12/
2020
Liikevaihto, milj. euroa 277,5 232,0 899,0 790,7
Suhteellinen myyntikate, % 57,7 58,0 58,6 56,1
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 50,6 -256,0 82,1 -269,6
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 29,6 -3,3 68,3 -12,3
Katsauskauden tulos, milj. euroa 35,3 -247,3 47,9 -291,8
Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
0,23 -3,20 0,42 -3,89
Henkilöstö, keskimäärin 5 762 5 651 5 649 5 991
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 84,3 37,4 150,4 146,6
Investoinnit, milj. euroa 8,8 4,0 16,9 18,5
Oma pääoma/osake, euroa 1,74 2,86
Nettovelkaantumisaste, % 212,8 340,7
Omavaraisuusaste, % 18,9 14,5

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Milj. euroa 10–12/
2021
10–12/
2020
1–12/
2021
1–12/
2020
Liiketulos (EBIT) 50,6 -256,0 82,1 -269,6
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Kiinteistöjen myyntivoitto -21,7 -21,7
Lindexin liikearvon alentuminen 250,0 250,0
Saneerausmenettely ja muutostoimenpiteet 3,7 2,7 10,9 7,3
Työntekijän vakuutusmaksun palautukset -3,0 -3,0
Oikaistu liiketulos (EBIT) 29,6 -3,3 68,3 -12,3

Vuoden 2020 luvut oikaistaan SaaS-järjestelyihin liittyvien kulujen osalta. Lisäksi vuokranantajien vuoden 2020 aikana irtisanottuihin vuokrasopimuksiin liittyviä kiistanalaisia vaatimuksia koskevat kulut siirretään rahoituseristä käyttökuluihin. 

STRATEGIA

Stockmann-konserniin kuuluu kaksi divisioonaa, muotikonserni Lindex ja Stockmann-tavaratalot sekä verkkokaupat.

Lindex pyrkii voimaannuttamaan ja inspiroimaan naisia kaikkialla. Tätä tavoitetta toteutamme niin toiminnalla kuin tarjoamalla edistyksellisen muotikokemuksen. Asiakkaamme, työntekijämme ja kumppanimme ovat osa tämän tavoitteen saavuttamisen keskiössä. Digitaalisuus on Lindexille ensisijaista, ja voimamme on ihmisissä. Lupaamme asiakkaillemme muotia, joka tuntuu ja näyttää hyvältä. Tavoitteidemme ja visiomme toteuttamiseksi lupaamme toimia tulevien sukupolvien eduksi. Tavoite kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

Lindexin pitkän aikavälin strategiassa tavoitteemme on olla globaali ja kestävä muotiyhtiö, jolla on vahva brändi. Tämä edellyttää digitaalisen liikevaihdon kasvua sekä omassa verkkokaupassa että globaalien digitaalisten alustojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, parempaa kustannustehokkuutta ja toisaalta myös uutta liiketoimintaa ja sen kasvua samalla kun saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme.

Kaikissa kohtaamisissaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa Stockmannin tarkoituksena on lähtemätön vaikutus joka päivä. Visiomme on luoda hyvän elämän markkinapaikka. Strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys eli kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus. Tarjoamme harkittua muodin, kauneuden, kodin ja ruoan valikoimaa yhdistettynä erilaisiin palveluihin kahdeksassa tavaratalossamme sekä verkkokaupoissamme. Asiakkaille Stockmann lupaa tunteen, joka kestää. Tunteen luovat ammattitaitoiset ja palveluhenkiset työntekijämme. 

Stockmannin strategiakauden taloudelliset painopisteet ovat: liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden sekä investointien tuoton parantaminen.

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 9.2.2021 tekemällään päätöksellä Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman, ja saneerausmenettely saatiin päätökseen. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Nämä kiinteistöt oli määrä myydä viimeistään 31.12.2021 saneerausohjelman raukeamisen uhalla, ellei valvoja perustellusta syystä lykkää myynnin määräaikaa 31.12.2022 saakka. Tämän jälkeen valvoja on hyväksynyt aikataulun, jonka arvion mukaan kiinteistöt myydään viimeistään vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos sekä yhtiölle että sen velkojille. Stockmann allekirjoitti 29.12.2021 sopimuksen Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistönsä myynnistä ja solmi pitkäaikaiset takaisinvuokraussopimukset uuden omistajan kanssa. Tallinnan tavaratalokiinteistön myynti ja takaisinvuokraus on kirjattu vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle. Riian tavaratalokiinteistön myynti ja takaisinvuokraus kirjataan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, koska myytävät osakkeet voitiin rekisteröidä vasta tammikuussa 2022. Kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot käytettiin saneerausohjelman mukaisesti täysimääräisesti vakuudellisten saneerausvelkojen pienentämiseen. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistön myynti- ja takaisinvuokrausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti 18.5.2021 laskea liikkeeseen enintään 100 000 000 uutta yhtiön osaketta, jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Lisäksi vakuudettoman saneerausvelan haltijat olivat saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen maksuohjelman mukaiset saatavansa yhtiön liikkeeseen laskemiin uusiin vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin.

Osakeannissa merkittiin kaikkiaan 79 335 175 konversio-osaketta, ja Stockmannin osakkeiden kokonaismääräksi tuli 154 436 944 osaketta. Kaupankäynti konversio-osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingissä 7.7.2021. Merkintähinta oli 0,9106 euroa osakkeelta, ja merkintäajan päätyttyä noin 72,2 miljoonaa euroa Stockmannin vakuudettomasta saneerausvelasta ja hybridilainavelasta oli konvertoitu yhtiön osakkeiksi. Jäljelle jäävä osuus siitä yhtiön vahvistetun vakuudettoman saneerausvelan osasta ja hybridilainavelasta, joka olisi ollut oikeutettu osakekonversioon osakeannissa, leikataan saneerausohjelman mukaisesti (pörssitiedote 5.7.2021). Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät saneerausvelan 2,6 miljoonan euron leikkauksen.

Stockmann Oyj Abp julkisti 18.5.2021 vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tietyille saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen. Vakuudettomat velkojat olivat saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaiset saatavansa kuittaamalla vakuudellisiksi joukkovelkakirjoiksi euro eurosta. Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemien velkakirjojen kokonaispääoma oli 66,1 miljoonaa euroa. Näin ollen Stockmann laski liikkeeseen velkakirjat, joiden nimellisarvo on yhteensä 66,1 miljoonaa euroa. Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä oli 5.7.2021. Kaupankäynti velkakirjoilla alkoi Nasdaq Helsingin listalla 7.7.2021 kaupankäyntitunnuksella STCJ001026.

Velkakirja- ja osakekonversioiden jälkeen jäljelle jäävän saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen vakuudettoman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa euroa. Stockmannilla on myös saneerausohjelmaan kuuluvaa ehdollista, enimmäismääräistä tai riidanalaista saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saatavansa osakkeisiin ja velkakirjoihin (pörssitiedote 5.7.2021).

COVID-19

Maaliskuun 2020 ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittäviä muutoksia Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristössä ja asiakasmäärissä. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana pandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus liiketoimintaan etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmäärissä. Laskua ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka se kasvoikin voimakkaasti. Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten päättymisellä oli positiivinen vaikutus Stockmann-konsernin toimintaympäristöön ja asiakasmääriin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä konsernin myynti kasvoi molemmissa divisioonissa, vaikka koronarajoitusten moniin muutoksiin liittyi epävarmuutta.

Vuonna 2020 verkkomyynti kasvoi voimakkaasti pandemiaan liittyvän epävarmuuden ja kivijalkamyymälöiden asiakasliikennettä vähentävien viranomaisrajoitusten vuoksi. Kehitys kääntyi osittain päinvastaiseksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla sekä rokotusten että rajoitusten purkamisen myötä, koska asiakkaat pääsivät palaamaan kivijalkamyymälöihin.

Viimeisellä neljänneksellä uudet rajoitukset ja liikkeiden sulkeminen joillain markkinoilla vaikuttivat Lindex-divisioonan kivijalkamyymälöiden myyntiin. Verkkokaupan kasvu jatkui merkittävänä ja kompensoi enemmän kuin täysin kivijalkamyynnin laskun vuoteen 2020 verrattuna.

Stockmann-divisioonan kävijämäärät ja asiakasmäärät olivat neljännellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasolla tai sen yläpuolella koronavirustartuntojen kasvusta huolimatta. Koronavirustartuntojen määrän kasvun seurauksena maan hallitus asetti uusia rajoituksia joulukuun lopussa. Stockmann-divisioonan neljäs vuosineljännes ylitti edellisen vuoden myynnin. Kasvu jakautui tasaisesti vuosineljänneksen kaikille kuukausille.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2022

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta. 

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan, ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutosten ja inflaatiopaineiden takia.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys julkaistaan viikolla 9.

Tilinpäätöstiedote 2021
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 25.2.2022 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet