Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 4.9.2018 klo 15.00 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 3.9.2018 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2019.

Stockmannin neljä äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa 3.9.2018 olivat:

Osuus äänistä, %
1. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,74
2. Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 15,14
Föreningen Konstsamfundet r.f. 13,23
KSF Media Holding Ab 1,91
3. HC Holding Oy Ab 10,70
4. Niemistö Kari 9,43

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

Ole Johansson, rahastonhoitaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Gunvor Kronman, hallituksen puheenjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Peter Therman, hallituksen varapuheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HC Holding Oy Ab:ta
Kari Niemistö

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen toimii nimitystoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa