Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 4.9.2019 klo 13.00 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 2.9.2019 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2020.

Stockmannin neljä äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa 2.9.2019 olivat:

Osuus äänistä, %
1. Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 21,83
Föreningen Konstsamfundet r.f. 19,92
Mercator Media Ab 1,91
2. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,79
3. HC Holding Oy Ab 10,70
4. Niemistö Kari 9,43

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

Gunvor Kronman, hallituksen puheenjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ole Johansson
, rahastonhoitaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Paul Hartwall, hallituksen jäsen, Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HC Holding Oy Ab:ta
Kari Niemistö

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia toimii nimitystoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa