Stockmannin tilinpäätös 2021 on julkistettu

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätös ja toimintakertomus 28.2.2022 klo 09.00 EET

Stockmann on julkaissut vuoden 2021 talouskatsauksen, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä hallinnointiraportin ja palkitsemisraportin. Stockmannin vuosiraportointikokonaisuus, sisältäen lisäksi vuosikatsauksen ja vastuullisuusraportin, julkistetaan viikolla 9 osoitteessa vuosi2021.stockmanngroup.com.

Talouskatsaus, hallinnointiraportti sekä palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostoina. Talouskatsaus on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa tämän tiedotteen liitteenä. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ISAE 3000 mukaisesti koskien Stockmannin laatimaa ESEF-talouskatsausta.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet