HELSINGIN STOCKMANNIN LAAJENNUSPROJEKTI KÄYNNISTYI

Pohjoismaiden suurimman tavaratalon, Stockmannin Helsingin keskustassa sijaitsevan päätavaratalon, laajennus- ja uudistusprojekti on vuosia kestäneen suunnittelujakson jälkeen käynnistynyt. Vuosien 2006 – 2010 aikana kaupallista pinta-alaa syntyy lisää noin 10 000 neliömetriä. Laajennuksen jälkeen tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Investoinnin arvo on noin 125 miljoonaa euroa. Miellyttävämpiä ostoskäyntejä Tavaratalosta tulee uudistuksen myötä entistä viihtyisämpi ostospaikka. Myymälätilat väljenevät, osastot laajenevat ja saavat uuden ilmeen. Eri kerrokset muodostavat omat, trendikkäät maailmansa. Herkku-osaston pinta-ala kaksinkertaistuu ja uudistuva myymälä rakennetaan yhteen tasoon, joka ulottuu Akateemisen Kirjakaupan ja Keskuskadun alle. Liukuportaita ja hissejä lisätään ja niiden toimivuutta tehostetaan. Projektin valmistuttua tavaratalossa on yhteensä 40 uutta tai uudistettua hissiä ja liukuporrasta. Teknisiä järjestelmiä, kuten valaistusta, ilmanvaihtoa ja jäähdytystä uusitaan ja parannetaan. Tavaratalo liitetään kaukokylmäverkkoon. Uusi valopiha Tavaratalon suunnittelija, arkkitehti Sigurd Frosterus hahmotteli jo 1950-luvulla tavaratalon laajennuksen nykyisen valopihan yläpuolelle. Nyt näiden suunnitelmien perusteella valopihan yläpuolinen osa katetaan lasikatolla ja kerroksiin 6-8 rakennetaan yhteensä noin 1 500 neliötä uutta kaupallista tilaa. 8. kerrokseen tulee 950-paikkainen ravintolamaailma, joka pikaruoka- ja gourmet-ravintoloineen tarjoaa elämyksiä joka makuun. Maanalaiset tilat yli 30 m syvyyteen Tavaratalolle rakennetaan maan alle täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä Mannerheimintien alle louhitaan useita keskustan kiinteistöjä palveleva, kolmikerroksinen 600 auton pysäköintilaitos. Yhteydet pysäköintihalliin ovat lännestä Ruoholahdenkadulta osana keskustan huoltotunnelia tai Kalevankadun ja Mannerheimintien risteyksestä lähtevää ajoyhteyttä pitkin. Keskustan huoltoliikenne siirtyy tunneliin Helsingin kaupungin ja keskustan kiinteistöjen yhteisenä projektina rakennetaan keskustan huoltotunneli alkaen Ruoholahdenkadulta jatkuen Aleksanterinkadun alle ja liittyen idässä Kluuvin huoltoyhteyksiin. Huoltotunneli on mitoitettu kuorma-autoille ja on kaksisuuntainen. Nykyisen, noin 500 kuorma- ja pakettiauton päivittäisen liikenteen siirtyminen tunneliin tekee mahdolliseksi Keskuskadun rakentamisen kävelykaduksi. Laajennus- ja uudistustyön keskellä tavaratalo palvelee normaalisti Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen rakennusprojekti toimivan tavaratalon sisällä toteutetaan sulkematta osastoja ja tarkalla ennakkosuunnittelulla pyritään minimoimaan toiminnalle aiheutuvat häiriöt. Projektin päätyttyä tavaratalossa on uusien noin 10 000 neliön lisäksi noin 20 000 neliötä uusittua tai uuteen paikkaan siirrettyä myyntineliötä. Tavaratalon alla olevaan pysäköintihalliin ajetaan edelleen Keskuskadun ajoluiskaa pitkin. Pysäköintihalli toimii koko projektin ajan siihen saakka, kunnes Mannerheimintien alle valmistuu uusi pysäköintilaitos. STOCKMANN Oyj Abp Riitta Lassander Kasvu-projekti Yhteys- ja tiedotuspäällikkö puh. (09) 121 5822 28.3.2006 lehdistötilaisuuden materiaali löytyy Stockmannin nettisivuilta osoitteesta http://www.stockmann.fi/portal/suomeksi/tiedotteet/kaikkien_aikojen_stockmann Kuvat ovat vapaasti käytetävissä, jos ei niissä toisin mainita. Sivuja päivitetään projektin edetessä. Meddelande 28.3.2006 Stockmann Oyj Abp UTVIDGNINGSPROJEKTET AV STOCKMANNS HELSINGFORSVARUHUS INLEDDES Utbyggnads- och förnyelseprojektet av nordens största varuhus, Stockmanns huvudvaruhus i Helsingfors centrum, har inletts efter flera år av planeringsarbete. Under åren 2006 – 2010 föds ca 10 000 kvadratmeter nya kommersiella lokaliteter. Efter utvidgningen uppgår varuhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till ca 125 miljoner euro. Behagligare shoppingbesök Genom förnyelsen blir varuhuset ett ännu trevligare inköpsställe. Butikslokaliteterna blir rymligare, avdelningarna utvidgas och får en ny image. De olika våningarna bildar egna, trendiga oaser. Delikatessavdelingens yta fördubblas och den förnyade butiken byggs i ett plan under Akademiska Bokhandeln och Centralgatan. Antalet rulltrappor och hisser utökas och deras funktion effektiveras. Efter att projektet färdigställts har varuhuset totalt 40 nya eller förnyade hissar och rulltrappor. De tekninska systemen, som belysning, luftkonditionering och kylning förnyas och förbättras. Varuhuset ansluts till fjärrkylningsnätet. Ny ljusgård Varuhusets planerare, arkitekt Sigurd Frosterus skissade redan på 1950-talet en utbyggnad av varuhuset ovanför den nuvarande ljusgården. Enligt de planerna byggs nu ett glastak ovanför ljusgården och i 6-8 våningarna byggs sammanlagt ca 1 500 kvadratmeter nya kommersiella lokaliteter. 8:e våningen kommer att inrymma en restaurangvärld med 950 kundplatser. Utbudet som innefattar allt från snabbmat till gourmet-restauranger erbjuder upplevelser för alla smaker. Underjordiska utrymmen över 30 m under ytan Varuhuset får under jorden helt nya varuhanterings- och servicelokaliteter samt under Mannerheimvägen sprängs en parkeringsanläggning för 600 bilar som betjänar flera olika centrumfastigheter. Förbindelserna till parkeringshallen är från väster Gräsviksgatan som en del av servicetunneln i centrum eller färdvägen som börjar vid korsningen av Kalevagatan och Mannerheimvägen. Centrums servicetrafik förflyttas till tunneln Som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och centrumfastigheterna byggs en servicetunnel i centrum med början från Gräsviksgatan fram till Alexandersgatan och med anslutning i öst till Gloets serviceförbindelser. Servicetunneln är ansedd för lastbilar och dubbelriktad. En förflyttning av den nuvarande trafiken på ca 500 last- och paketbilar dagligen till tunneln möjliggör en omvandling av Centralgatan till gågata. Under utvidnings- och förnyelsearbetet betjänar varuhuset normalt Byggprojektet är unikt även globalt och genomförs inuti ett fungerande varuhus utan att stänga avdelningar och genom noggrann förplanering med strävan att minimera störningar på verksamheten. Efter genomförandet av projektet har varuhuset utöver 10 000 kvadratmeter nya och även 20 000 kvadratmeter förnyade eller nyplacerade försäljningskvadrametrar. Till parkeringsgrottan under varuhuset kör man fortsättningsvis via rampen på Centralgatan. Parkeringshallen är i bruk under hela projektet, tills parkeringsanläggningen under Mannerheimvägen färdigställs. STOCKMANN Oyj Abp Riitta Lassander Kasvu-projektet Kontakt- och informationschef tel. (09) 121 5822 Materialet från pressinformationen 28.3.2006 finns på Stockmanns internetsidor på adressen http://www.stockmann.fi/portal/suomeksi/tiedotteet/kaikkien_aikojen_stockmann Bilderna kan fritt användas, ifall annat inte omnämns. Sidorna uppdateras anefter att projektet fortskrider.

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.

Liitteet & linkit