OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

Report this content

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli 33,7 Me (20,6 Me vuonna 2001). Myynti kasvoi 1,3 prosenttia ja oli 1 109,6 Me (1 095,7 Me). Kolmannen vuosineljänneksen myynti kasvoi 5 prosenttia, vastaavasti voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 2,8 Me ja oli 11,2 Me (8,4 Me). Vuoden 2002 tulosarvio on muuttumaton: voiton ennen satunnaisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2001. Myynti ja tulos Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2002 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 1 109,6 miljoonaa euroa eli 13,9 miljoonaa euroa ja 1,3 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 923,5 miljoonaa euroa ja 1,4 prosenttia suurempi kuin vertailukauden liikevaihto. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli 32,1 prosenttia (30,3 prosenttia). Konsernin myyntikate kasvoi 20,9 miljoonalla eurolla ja oli 296,3 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 11,2 miljoonaa euroa ja poistot 0,7 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan liikevoitto oli 20,4 miljoonaa euroa eli 9,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vertailukaudella. Osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitoista muodostuneet liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 2,2 miljoonaa euroa ja olivat 8,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 11,3 miljoonaa euroa ja oli 29,2 miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 4,5 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 33,7 miljoonaa euroa eli 13,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 2,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ja oli 11,2 miljoonaa euroa. Laskennalliset välittömät verot olivat 9,8 miljoonaa euroa eli 3,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 23,9 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 14,6 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,47 euroa (0,29 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,71 euroa (9,45 euroa). Myynnin ja tuloksen kehitys ryhmittäin Tavarataloryhmän myynti kasvoi 8 prosenttia 553,2 miljoonaan euroon. Myynnin kasvuun vaikuttivat osaltaan syyskuussa 2001 avattu Oulun tavaratalo sekä huhtikuussa 2002 Helsingissä avattu Zara-myymälä. Toisaalta myyntiä haittasivat Helsingin, Tapiolan ja Turun tavaratalojen ympäristön kadunrakennustyöt sekä syksyn muotikaupan osalta pitkään jatkunut lämmin sää. Myynti Venäjällä ja Virossa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä kasvoi 14,1 prosentista 14,9 prosenttiin. Oulun tavaratalon ja Zaran investoinnit ja kustannukset rasittivat suunnitelmien mukaisesti tavarataloryhmän kotimaan tulosta alkuvuonna. Ulkomaantoimintojen liikevoitto parani vertailukaudesta. Ryhmän liikevoitto pieneni katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 12,1 miljoonaa euroa (12,4 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kuitenkin parani ja oli 6,0 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Autoryhmän liikevoitto kasvoi katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 4,4 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), vaikka myynti pieneni 7 prosenttia ja oli 295,5 miljoonaa euroa. Myynnin pieneneminen johtui pääosin luopumisesta Turun ja pääkaupunkiseudun Mitsubishi-Skoda-yksiköistä vuosina 2001 ja 2002. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvä myyntikatteen kehitys ja kustannusten pieneneminen. EY- tuomioistuimen syyskuisen autoveropäätöksen vaikutus myyntiin oli katsauskaudella odotettua pienempi. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa eli 0,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Etäkaupan kokonaismarkkinoiden kappalemääräiset toimitukset Suomessa alenivat tammi-syyskuussa 12 prosenttia. Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 2 prosenttia eli 3,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 166,9 miljoonaa euroa. Myynnin rakenteen muutoksen ansiosta suhteellinen myyntikate parani. Kustannukset olivat pienemmät kuin vertailukaudella. Ryhmän liiketulos parani katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa mutta jäi tappiolliseksi ja oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Hobby Hall -ryhmä käynnisti lokakuussa toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen noin 6 miljoonan euron kustannussäästöjen avulla. Tähän pyritään toimintaa tehostamalla. Säästöohjelmaan sisältyy henkilöstön supistaminen noin 80 henkilöllä sekä runsaan 20 henkilön työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi ensi vuoden alussa. Seppälä-ryhmän myynti kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Ruotsin liiketoiminnan lopettamisen seurauksena kokonaismyynti kuitenkin pieneni 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 92,8 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate parani katsauskaudella merkittävästi. Lisäksi Ruotsin tappiollisen toiminnan lopettaminen paransi tulosta. Liiketulos parani katsauskaudella 6,3 miljoonaa euroa ja oli 4,4 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Rahoitus ja sitoutunut pääoma Maksuvalmius oli hyvä. Likvidit varat olivat 27,2 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2001 lopussa olivat 25,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 0,2 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 43,4 miljoonaa euroa. Kaksi Hobby Hallin käytössä ollutta kiinteistöä myytiin kesäkuussa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle 32,2 miljoonalla eurolla. Hobby Hall jatkaa toimintaansa myydyissä kiinteistöissä vuokralaisena. Kiinteistöjen myynnistä vapautuneella pääomalla lyhennettiin lyhytaikaista vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 66,8 prosentista 69,1 prosenttiin. Vuoden 2001 lopussa omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia. Konsernin sitoutunut pääoma 30.9.2002 oli 570,8 miljoonaa euroa (608,3 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi ja oli 12,0 prosenttia (8,5 prosenttia). Autoryhmän ja Seppälä-ryhmän sitoutuneet pääomat pienenivät vertailuajankohdasta. Tavarataloryhmän sitoutunutta pääomaa kasvatti Oulun tavaratalo, joka avattiin syyskuussa 2001. Myös Hobby Hall -ryhmän sitoutunut pääoma kasvoi hieman. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2001 lopusta 5,0 miljoonalla eurolla ja olivat 69,7 miljoonaa euroa. Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 22,0 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde vuonna 2002 on Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä. Kohteeseen sitoutui katsauskaudella 3,9 miljoonaa euroa, ja Stockmannin kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Rakennus valmistuu suunnitellussa aikataulussa syksyllä 2003. Moskovan tavarataloa laajennettiin keväällä 1 500 myyntineliömetrillä vuokraamalla tavaratalokiinteistöstä yksi lisäkerros. Laajennuksen jälkeen tavaratalon myyntipinta-ala on yhteensä 6 500 neliömetriä. Stockmannin investointi rajoittui tilojen viimeistelyyn ja sisustamiseen. Franchising-periaatteella toimiva Zara-myymälä avattiin Helsingissä vuokratiloissa huhtikuun alussa. Zaran myynti käynnistyi erittäin hyvin ja on vastannut odotuksia. Heinäkuussa valmistui Akateemisen Kirjakaupan Helsingin keskustan myymälän laajennus, joka käsittää yhden lisäkerroksen eli noin 500 neliömetriä uutta myyntipinta-alaa. Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen, Helsingin Herttoniemen ja Tallinnan Rocca al Maren uusiin myymälöihin sekä Vantaan Tammiston myymälän laajentamiseen. Stockmann allekirjoitti elokuussa esisopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu vuonna 2005. Stockmann allekirjoitti niinikään elokuussa esisopimuksen myyntipinta- alaltaan noin 6 500 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa Pietarin keskustassa vuonna 2005. Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun ensimmäiset myymälät avattiin lokakuussa 2002 kauppakeskus Jumboon Vantaalle ja kauppakeskus Trioon Lahteen. Stockmannin hallitus hyväksyi syyskuussa suunnitelman Helsingin tavaratalon laajennus- ja muutostöistä. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla nykyisiä muussa käytössä olevia tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Investoinnin arvo on noin 90 miljoonaa euroa. Töiden on alustavan arvion mukaan tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2006. Suunnitelma liittyy laajempaan Helsingin keskustan kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. Keskuskadun muuttaminen kävelykaduksi. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on pantu vireille. Espanjalainen Inditex-yhtymä ja Stockmann allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen, jolla Stockmann sai Zaran franchising-oikeudet Venäjän federaation alueelle. Venäjän ensimmäinen Zara-myymälä, jonka pinta-ala on noin 1 800 neliömetriä, avataan Mega-kauppakeskuksessa Moskovassa keväällä 2003. Suomessa Stockmann avaa keväällä 2003 uudet Zara-myymälät Helsingin Itäkeskukseen ja Turun tavaratalokiinteistöön. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli syyskuun lopussa 635,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 696,0 miljoonaa euroa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Syyskuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 12,55 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,70 euroa, ja B-osakkeen 12,20 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,40 euroa. Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2002 lopussa 163 000 omaa A- osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2002 - 31.5.2002 yhteensä 1 084 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 2 168 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 102 768 122 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 26 515 168. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.6.2002, ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 19.6.2002. Vuoden 1997 optiolainaan liittyvät C-optio-oikeudet, 180 000 kappaletta, otettiin Helsingin Pörssin päälistalle kaupankäynnin kohteeksi 11.4.2002. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Henkilömäärä Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 197, mikä on 280 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi vertailukaudesta 189 henkilöllä ja oli 6 652 henkilöä. Henkilömäärän kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Oulun tavaratalon avaamisesta syyskuussa 2001. Ulkomailla työskenteli syyskuun 2002 lopussa 1 243 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 217 henkilöä. Loppuvuoden näkymät Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2002 noin 3,5 - 4,0 prosenttia. Uusien henkilöautojen kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia, joskaan käytettyinä maahantuotujen autojen veromuutosten vaikutukset myyntiin eivät ole vielä kaikilta osin ennakoitavissa. Venäjän ja Baltian maiden markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomen markkinoita nopeammin. Merkittävä osa konsernin koko vuoden myynnistä ja tuloksesta syntyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kampin rakennustyömaan vaikutukset Helsingin keskustan asiakasliikenteeseen ovat ainakin työn alkuvaiheessa olleet arvioitua pienempiä. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin viimeisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän, autoryhmän ja Seppälä-ryhmän viimeisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuotta aiemmin. Hobby Hallin viimeisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Stockmann- konsernin vertailukelpoisen myynnin arvioidaan kasvavan jonkin verran markkinoiden kasvua nopeammin. Vuoden 2002 myynnin arvioidaan olevan noin 1,6 miljardia euroa. Vuoden 2002 tulosarvio on muuttumaton: voiton ennen satunnaisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2001. Helsingissä 7. marraskuuta 2002 STOCKMANN Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00470/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00470/wkr0002.pdf The full report