Kuljetusyrittäjät kouluttautuivat joukolla liiketoiminnan johtamiseen

Stora Enso Metsän, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) ry:n ja Työtehoseuran yhdessä kuljetusyrittäjille järjestämästä ensimmäisestä yritysjohtamiskoulutuksesta valmistui 24 henkilöä. Syksyllä 2015 alkaneessa, puolitoistavuotisessa koulutuksessa opittiin mm. johtamista sekä talouden ja tuottavuuden kehittämistä. Osallistujat ovat suorittaneet yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai yrittäjän ammattitutkinnon ja heidän valmistumistaan juhlitaan Helsingissä 14.6.2017.

Stora Enso Metsä työllistää sopimusyrittäjiä puun korjuu- ja kuljetustoiminnassa sekä metsänhoitotöissä. ”Pelkäämme, että ammattitaitoista työvoimaa ei ole tulevaisuudessa riittävästi tarjolla, kun puunkäyttö Suomessa kasvaa. Myös osaamisvaatimukset yritystoiminnassa ja metsäalalla kasvavat, joten halusimme olla mukana tässä uudessa koulutuskokeilussa”, kertoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Jari Mutanen.

Isä Sampo Puurunen ja poika Juho Puurunen Kuljetus Sampo Puurunen Oy:stä lähtivät koulutukseen kehittääkseen yritystään ja oppiakseen uutta. ”Nykyaikaisen yrittäjän on osattava muutakin kuin ajaa puutavara-autoa. Sukupolvenvaihdos ei ole ajankohtainen, mutta nuorelle sukupolvelle pitää antaa vastuuta muissakin asioissa kuin puutavara-auton ajamisessa”, kertoo Sampo Puurunen. ”Saimme koulutuksesta uusia liiketoimintaa helpottavia työkaluja ja oivalsimme, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, vaan vastuuta voi jakaa. Vastuullisuusasioista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta puhuttiin valmennuksessa paljon, samoin kuin yritystoiminnan hoitamisesta ympäristöä, ihmisiä ja lakeja noudattaen. Kehitämme yritystämme kalustoa nykyaikaistamalla ja lisäämällä ajojärjestelyjä ja suunnittelua”, jatkaa Juho Puurunen.

”Työtehoseura on panostanut viime vuosina vahvasti metsäalan yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Metsäalan kuljetusyrityksillä on erinomaiset edellytykset kannattavaan kasvuun biotalouden imussa. Menestyminen alan kovassa kilpailussa edellyttää kuitenkin aikaisempaa vahvempaa johtamisosaamista. Nyt valmistuneilla yritysjohtajilla on erinomaiset eväät kasvattaa omaa liiketoimintaansa Stora Enson kumppanina”, toteaa Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

”Raakapuuta kuljettavia yrityksiä on Suomessa 700. Yrittäjien toimituskokonaisuuksien kasvaessa heidän on omattava monipuolista osaamista. Palautteet osallistujilta ovat olleet kannustavia, joten toivottavasti tämä yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävä koulutus on esimerkkinä muillekin”, kertoo toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL:sta.

Lisätietoja: Jari Mutanen, hankintajohtaja, Stora Enso Oyj Metsä, puhelin +358 400 152 242 Juha Ojala, toimitusjohtaja, Työtehoseura, puhelin +358 50 5673 908 Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry, puhelin +358 500 376 618

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.  storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa sekä tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.  storaensometsa.fi

STORA ENSO OYJ

Avainsanat: