Nimityksiä Stora Enso Metsän johtoryhmässä

Metsänhoitaja Janne Partanen on nimitetty 1.11.2013 alkaen viestintä- ja asiakkuusjohtajaksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat viestintä ja markkinointi sekä metsänomistaja-asiakkuuksien hoito ja palvelukehitys.

Metsänhoitaja Jussi Lemmetty on nimitetty Etelä-Suomen aluejohtajaksi 1.11.2013.

Metsänhoitaja Antti Partanen on nimitetty Pohjois-Suomen aluejohtajaksi 1.1.2014 alkaen.

MML Olli-Pekka Ahonen on nimitetty kehitysjohtajaksi tietojärjestelmien kehittämisprojektiin 1.1.2014 alkaen.
 

Lisätietoja:

Jorma Länsitalo, metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 040 559 9894

www.storaensometsa.fi 

www.storaenso.com

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita.

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Multimedia

Multimedia