Puukauppa vilkastuu kevättä kohti

Stora Enson puun ostotarpeet keväälle ovat alkuvuotta korkeammat ja nyt on kaikilla puutavaralajeilla vahva kysyntä. Kesän harvennusleimikoiden kysyntää vauhdittaa lisäksi Varkauden tehtaiden syksyllä valmistuva hienopaperikoneen muuntaminen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi. Uusi aaltopahvin raaka-ainetuotanto käynnistyy loppuvuonna ja se lisää kokonaisuudessaan Stora Enson kotimaisen havupuun hankintaa miljoonalla kuutiolla vuodessa.

Halutuimpia kauppakohteita ovat sulan maan aikana korjattavissa olevat harvennushakkuut ja tukkivaltaiset uudistushakkuut. Pari kuukautta lyhempi talvi on aiheuttanut ongelmia puunkorjuussa ja osa puhtaista talvileimikoista siirtyy ensi talveen. Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin, sillä lyhyet talvet jatkavat metsänhoitotöiden kautta. Stora Enso on viime aikoina panostanut voimakkaasti metsänhoitopalveluiden kehittämiseen. Uusia metsänomistajien tarpeista lähteviä palveluita päästään varhaisen kevääntulon myötä käynnistämään normaalia aikaisemmin, Etelä-Suomessa työt ovat jo täydessä vauhdissa.

Helmikuussa julkistettu ja vuonna 2016 käynnistyvä Varkauden rakennuselementtien tuotantolinjainvestointi puolestaan käyttää raaka-aineenaan järeää kuusi- ja koivutukkia. Elementtilinjan kapasiteetti on noin 100 000 m3 ja tämän tuotantoon tarvitaan noin 250 000 m3 tukkia. Investointi tehostaa eri puulajien käyttöä tehdasalueella. Nyt isokokoisille kuusi- ja koivutukeille löytyy omaa käyttöä. Uusi tuotantolinja, Varkauden saha sekä uudistettu aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone käyttävät keskenään erilaista puuraaka-ainetta. Rakennuselementtien tuotantolinjan arvioitu työllistävä vaikutus Varkauden alueella on 150 työpaikkaa. Aaltopahvin raaka-aineen muutosinvestoinnin työllisyysvaikutuksen puunhankintaan arvioidaan olevan noin 200 henkilötyövuotta koko arvoketjussa. Työllisyysvaikutukset painottuvat puunkorjuuseen ja kuljetukseen.

Lisätietoja antavat:

Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Oyj, Metsä, 040 559 9894
Esa Ojala, Ostojohtaja, Stora Enso Oyj, Metsä puh. puh. 0400 254 690

www.storaensometsa.fi 
www.storaenso.com

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 22 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 530 henkilöä ja 200 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.