Puunhankinnan kilpailukykyä edistetään yhteisellä korjuu- ja metsänhoitosovelluksella

Suomalaiset metsäalan toimijat Metsähallitus, Metsä Group ja Stora Enso kehittävät puunhankinnan korjuu- ja metsänhoitoyrittäjyyttä rakentamalla yhteisen WoodForce-ohjelmistopalvelun.

Palvelua tulee käyttämään yli puolet Suomen puunkorjuun yrittäjistä ja merkittävä osa metsänhoitoalan yrityksistä, kaikkiaan lähes 5000 käyttäjää. Palvelun toteuttaa Fifth Element.

”Kokonaisvaltaisen koko metsäsektorille yhteisen yrittäjien ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän toteuttaminen on suuri kehitysloikka, joka suuntaa metsätoimialan tulevaa kehitystä pitkälle eteenpäin. Uskon, että tästä työnohjauksen muutoksesta tulee hyötymään koko metsäsektori”, kertoo Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen.

Hankkeessa toteutetaan korjuu- ja metsäpalveluyrittäjille suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittää metsätoimialan yritystoimintaa ja tehostaa liiketoimintaa. Kokonaisuus sisältää puunkorjuun, metsäenergian korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistot yrittäjälle sekä liitynnät metsäorganisaatioiden järjestelmiin. Ohjelmistopalvelun määrittelytyöhön on osallistunut kattava joukko metsäalalla toimivia yrittäjiä.

WoodForce-palvelu tarjoaa digitaaliset suunnittelun, työnohjauksen ja seurannan työkalut metsäpalveluja tarjoavalle yrittäjälle. Myös karttatoiminnot ovat osa palvelua.

”Puunhankinnan yrittäjäpalvelut ovat Fifth Elementin vahva painopistealue. Uusi ohjelmistopalvelu laajentaa tuoteperhettämme puunkuljetuksista korjuuseen ja metsänhoitoon. Lupauksemme metsäalan yrittäjälle on palvelun käytön myötä sujuvampi arki.”, kommentoi operatiivinen johtaja Perttu Aunola Fifth Elementistä.

Luopuminen metsäorganisaatiokohtaisista järjestelmistä luo edellytykset yrittäjien joustavaan työskentelyyn eri tilaajaorganisaatioille.
”Työskentely useammalle urakanantajalle lisää työmahdollisuuksia ja edesauttaa myös työn kausivaihtelun tasoittamista. Kustannustehokkuus paranee, kun yrittäjä tarvitsee jatkossa vain yhden ohjausjärjestelmän ja laitteiston”, toteaa hankintajohtaja Heikki Karhunen Metsä Groupista.

Palvelun rakentamisessa hyödynnetään Metsätehon, Skogforskin ja konevalmistajien yhteistä StanForD2010–standardia ja kansallista metsätietostandardia. Palvelu on liittymärajapinnoiltaan avoin, mikä mahdollistaa uusien korjuu- ja metsäpalveluita tilaavien organisaatioiden liittymisen palveluun. Tavoitteena on toimialan kustannustehokkuuden parantaminen suuntaamalla tietojärjestelmien kehityspanokset standardiin pohjautuvaan toimialan yhteiseen palveluun.

”Haluamme olla edistämässä yrittäjien moniasiakkuutta ja tuottavuuden nousua. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet”, korostaa hankintajohtaja Jari Mutanen Stora Ensosta.

Palvelu lanseerataan yritysten käyttöön vaihteittain niin, että täydessä laajuudessaan ohjelmistopalvelu on käytössä vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja antavat

Fifth Element: operatiivinen johtaja Perttu Aunola, perttu.aunola@fifthelement.fi, p. 040 7743592
Metsä Group: hankintajohtaja Heikki Karhunen, p. 010 4694254
Metsähallitus: asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, p. 0400 344685
Stora Enso: hankintajohtaja Jari Mutanen, p. 0400 152 242