Stora Enso Metsä ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen puukaupassa

Report this content


Stora Enso Metsä laajentaa sähköisiä palveluitaan metsänomistajille, ja ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen puukaupassa ja palvelumyynnissä. Sähköisesti allekirjoitetut sopimukset voidaan siirtää kätevästi sähköpostitse myös metsänomistajan omaan arkistoon. Myöhemmin ne ovat myös nähtävillä Stora Enso Metsän eMetsä-palvelussa.

Verkkopalvelu eMetsän avulla metsänomistaja voi hallinnoida koko metsäomaisuuttaan yhden verkkopalvelun kautta. eMetsässä metsänomistaja voi mm. seurata oman puukauppansa korjuun edistymistä, tutustua metsätilansa metsävaratietoon ja hakkuumahdollisuuksiin, hyväksyä puukaupan mittaustodistukset sekä hoitaa metsätalouden verokirjanpidon.

”Sähköinen allekirjoitus helpottaa metsänomistajaa metsäomaisuutensa hoidossa ja hallinnoinnissa, kun kaikki puukaupan asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa samasta paikasta, eMetsästä”, sanoo Esa Ojala, Stora Enso Metsän ostojohtaja. ”Sähköisessä palvelussa asiakirjoja pääsee tarkastelemaan ajasta ja paikasta riippumatta, eikä paperisia kopioita ole enää välttämätöntä arkistoida.”

Metsänomistajalle sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto ei aiheuta ylimääräistä vaivaa, sillä allekirjoitus hoidetaan puukaupan yhteydessä elektronisilla allekirjoituslaitteilla perinteisten kynän ja paperin sijaan. Puunmyyjä saa halutessaan myös paperikopiot puukaupan asiakirjoista. Sähköinen allekirjoitus otetaan kattavasti käyttöön Stora Enso Metsän puukaupoissa ja palvelumyynneissä 1.10.2017 alkaen.

Lisätietoja: Esa Ojala, ostojohtaja, Stora Enso Metsä, puh.0400 254 690

storaensometsa.fi

storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. storaensometsa.fi

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia