Stora Enso Metsä suunnittelee toimintojensa tehostamista

Stora Enso Metsä, joka vastaa yhtiön puunhankinnasta Suomessa, suunnittelee tehostavansa toimintojaan kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Suunnitellut töiden uudelleenjärjestelyt koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä ja mahdollinen henkilöstövähennys olisi enintään 30 henkeä. Päätökset töiden uudelleenjärjestelyistä ja mahdollisista henkilöstövähennyksistä tehdään sen jälkeen, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys on annettu kaikille henkilöstöryhmille 8.8.2017. Neuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa käynnistetään 14.8.2017. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän noin kuusi viikkoa.

Suunnitellut toimenpiteet ovat osa Stora Enso Oyj:n  3.2.2017 vuosikatsauksen yhteydessä tiedottamaa kannattavuuden parantamisohjelmaa, jonka tavoitteena on pienentää konsernin vuosittaisia kustannuksia 50 milj. euroa. Ohjelman täysi vaikutus saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Stora Enso Metsä, p. 040 8327458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. storaenso.com 

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa sekä tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. storaensometsa.fi 

Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Stora Enso Metsä
p. 040 8327458

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.