Stora Enso Metsän yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Yhteistoimintaneuvottelut Stora Enso Metsän toimintojen kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi Suomessa ovat päättyneet.

Uusilla toimintamalleilla ja töiden järjestelyillä henkilöstövähennykset pystyttiin minimoimaan aiemmin ilmoitetusta 30:stä niin, että töiden uudelleenjärjestelyjen henkilöstövaikutuksena kahdeksan henkilön työsuhde päättyy Stora Enso Metsän organisaatiossa. Loput vähennystarpeesta saavutetaan esimerkiksi eläkejärjestelyjen avulla.

Irtisanomisten täysi vaikutus saavutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Irtisanomiset kohdistuvat puoliksi hallintoon ja puoliksi kentän asiantuntijoihin kaikissa henkilöstöryhmissä.

”Irtisanomiset ovat aina erittäin ikävä asia. Olemme kuitenkin helpottuneita, että eri vaihtoehtoja, kuten eläköitymismahdollisuutta, pystyttiin hyödyntämään niin, että irtisanomisten määrä jäi alle kolmasosaan neuvottelussa esitetystä vähennystarpeesta. Voimakas panostuksemme kehitykseen avasi myös uusia työmahdollisuuksia organisaation sisällä”, sanoo Stora Enson Suomen metsäjohtaja Janne Partanen.

Stora Enso tukee tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä laajoin tukitoimin, joihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilölliseen uudelleensijoittumisvalmennukseen, ja tekee yhteistyötä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annettiin kaikille henkilöstöryhmille 8.8.2017 ja neuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa käynnistettiin 14.8.2017.

Lisätietoja: Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Stora Enso Metsä, puh.040 8327458

storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. storaensometsa.fi

Stora Enso Oyj

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.