Stora Enso oli paras B2B-yritys Suomen Digimenestyjät 2018 -tutkimuksessa

Stora Enso oli Magenta Advisoryn järjestämän Suomen Digimenestyjät 2018 -tutkimuksen mukaan Suomen paras B2B-yritys. Viidennen kerran järjestetyn tutkimuksen tulokset julkistettiin 7.11.2017. Stora Enso oli kehittynyt kaikilla arvioiduilla osa-alueilla ja erityismaininnan sai puunhankinnan eMetsä Mobiili -sovellus.

Stora Enso sijoittui ensimmäiseksi digitaalisen markkinoinnin osa-alueella ja toiseksi hakukonemarkkinoinnin sekä sosiaalisen median osa-alueilla. Yrityksen arvosanaa nosti sovelluspuolella Stora Enso Metsän kehittämä eMetsä Mobiili -sovellus, joka tuo metsäsuunnitelman, kartat ja paikannuksen metsänomistajan mobiililaitteeseen. Stora Enso voitti digitaalista osaamista mittaavan tutkimuksen edellisen kerran vuonna 2013.

”Palkinto kertoo, että olemme Stora Ensossa kehittäneet oikeita kokonaisuuksia digitaalisissa kanavissa. Olennaista on kertoa niistä asioista, joita asiakkaat, tässä tapauksessa metsänomistajat, haluavat tietää seuraamiensa kanavien välityksellä”, sanoo Stora Enso Metsän digitaalisten kanavien päällikkö Marko Kari.

Digitaalisessa markkinoinnissa tutkittiin näyttömainonnan määrää, laatua ja uudelleenkohdistamista, kumppanuusmarkkinointia, hakukonenäkyvyyttä ja omaa mediaa. Stora Enso kehittyi kaikissa näissä viime vuodesta.

Hakukonemarkkinoinnissa tutkittiin pääosin suomenkielistä hakukonenäkyvyyttä ja pyrittiin mittaamaan yrityksen koko liiketoiminnan näkyvyyttä. Stora Enso hyödynsi tänä vuonna etenkin Facebookia tehokkaasti.

Sosiaalisessa mediassa mitattiin aktiivisuutta ja seuraajien sitoutuneisuutta laajasti eri kanavien osalta ja sitä, kuinka hyvin yritys on toteuttanut integraation verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien välillä. Metsänomistajille tarkoitetulla Metsänomistaja-nimisellä Facebook-sivulla on yli 17 000 seuraajaa. Sivuilla kerrotaan metsänomistamiseen liittyvistä isoista ja pienistä asioista metsänhoidon eri vaiheista aina puusta jalostettaviin, uusiutuviin lopputuotteisiin saakka.

Tutkimuksessa yli 200 yritystä arvioitiin 256 objektiivisen kriteerin avulla kuudella eri osa-alueella, joita olivat digitaalinen markkinointi, digitaalinen tuotekokemuksen, verkkokauppa, asiakkuus, mobiili ja sosiaalinen media.

Lisätietoja: Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Stora Enso Metsä, puh.040 832 7458

Kuvateksti: Stora Enso Metsän digitaalisten kanavien päällikkö Marko Kari ja Stora Enso -konsernin digimarkkinointipäällikkö Satu Bates ottivat vastaan parhaan B2B-yrityksen palkinnon Suomen Digimenestyjät 2018 palkitsemistilaisuudessa.

storaensometsa.fi 
storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. storaensometsa.fi

Stora Enso Oyj

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Multimedia

Multimedia