Stora Enso ratkoo metsänhoitorästihaastetta entistä laajemmalla palveluntarjonnalla

Report this content

Suomessa on satojatuhansia hehtaareja metsiä, joissa on metsänhoitorästejä. Stora Ensolla haastetta pyritään ratkaisemaan esimerkiksi aikaisempaa laajemmalla palveluntarjonnalla. Vuonna 2016 Stora Enson metsänhoitomäärät kasvoivat 37 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Luonnonvarakeskuksen vuosina 2009–2013 tekemän viimeisimmän metsien inventoinnin mukaan Suomen metsissä on 750 000 hehtaaria pelkästään taimikonhoitorästejä ja 800 000 hehtaaria ensiharvennusrästejä. Valtakunnallisesti kaikkien metsänhoitotöiden nykyiset pinta-alat ovat vain noin 55 prosenttia suositusten mukaisesta tasosta. Puun kasvavan kysynnän myötä on tärkeää, että metsiä hoidetaan hyvin ja kestävästi. Etenkin taimikkovaiheen metsänhoidolla on iso merkitys koko metsikön kiertoaikaa ajatellen.

Metsänistutuksen, taimikonhoidon, varhaisperkauksen, harvennusten ja uudistamisen ohella Stora Enso tarjoaa metsänomistajille monipuolisia neuvontapalveluja esimerkiksi metsänhoitoon, metsäverotukseen, metsätilan sukupolvenvaihdoksiin ja metsäomaisuuden hallintaan liittyen.

”Erityisesti olemme halunneet kiinnittää huomiota juuri taimikonhoitotöihin, ja niiden määrä onkin kasvanut. Oikein ajoitetuilla metsänhoitotoimenpiteillä metsän tuotto paranee jopa kymmeniä prosentteja”, kertoo metsäpalvelupäällikkö Kari Kuusniemi.

”Stora Enson toteuttamat taimikonhoidot ovat erittäin hyvällä tasolla”, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen Metsäkeskuksesta. Tarkastetuista kohteista 95 prosenttia oli sellaisia, joissa Metsäkeskuksen tarkastajilla ei ollut mitään huomautettavaa.

Stora Ensolla on omavalvonta käytössä kaikilla työmailla. Metsässä työskentelevät mittaavat työnsä laatua työn edetessä ja raportoivat yhtiöille. Pohjana ovat yhtiön antamat ohjeet. Jos huomataan esimerkiksi taimikon jääneen liian tiheäksi, on tilanne korjattavissa saman tien.

Stora Enso Metsä tarjoaa kaikki puukaupalliset ja metsänhoidon palvelut luonnonhoito huomioiden, mukaan lukien metsien sertifiointipalvelut.

Lisätietoja:
Kari Kuusniemi, Stora Enso Oyj Metsä, metsäpalvelupäällikkö, 040 180 0871
Janne Partanen, Stora Enso Oyj Metsä, viestintä- ja asiakkuusjohtaja, 040 523 9122

storaensometsa.fi

storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 21 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia