Stora Enso vastaa kysynnän lisääntymiseen: Jatkuva kasvatus entistä vahvempi osa palveluvalikoimaa

Report this content

Metsänomistajien kiinnostus monipuolisia hakkuumenetelmiä kohtaan kasvaa. Stora Enso vahvistaa nyt metsän jatkuvaan kasvatukseen liittyviä palveluitaan. Jatkuva kasvatus on ollut yhtenä Stora Enson tarjoamista hakkuumenetelmistä vuodesta 2015 lähtien.

Aihe oli näkyvästi esillä Helsingissä torstaina 9. toukokuuta, kun Stora Enso ja WWF järjestivät Finlandia-talolla seminaarin jatkuvapeitteisestä metsänhoidosta.

− Metsänomistajat ovat toivoneet, että vaihtoehtoisia metsänkäsittelytapoja tuotaisiin heille paremmin esiin. Faktoille ja monipuoliselle metsäosaamiselle on tilausta, ja nyt vastaamme aktiivisemmin tähän toiveeseen. Jatkuva kasvatus on yksi monista vastuullisen metsänhoidon muodoista ja kysynnän kasvaessa meille on luontevaa lisätä sen tarjoamista sopivissa kohteissa, sanoo Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsää ei uudisteta avohakkuin vaan metsässä tehdään poiminta- ja pienaukkohakkuita, joissa korjuuikäisiä puita kaadetaan yksittäin tai pieniltä alueilta. Näin metsä säilyy peitteisenä.

Seminaarin yhteistyökumppanin WWF:n tuoreen kyselyn mukaan jatkuvan kasvatuksen menetelmää voitaisiin tarjota puukauppaneuvotteluissa entistä vahvemmin. Kyselyyn osallistui 624 metsänomistajaa ympäri Suomen.

− Erilaisia metsänhoidon menetelmiä on tärkeää pitää esillä metsänomistajatapaamisissa. Vaihtoehtoja on olemassa ja metsäammattilaisilta niitä nyt selvästi toivotaan. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, jotka tarvitsevat monipuolista tietoa päätöstensä tueksi, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Stora Enso on vuodesta 2015 tarjonnut jatkuvan kasvatuksen menetelmää sellaisiin metsäkohteisiin, joissa se on ollut metsän hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden kannalta luonteva tapa hoitaa metsää. Jokainen metsä on omanlaisensa, ja Stora Enson metsäasiantuntijoilta löytyy ammattitaitoisia neuvoja kullekin metsälle ja metsänomistajalle.

Lisätietoja: Pekka Kallio-Mannila, yritysvastuujohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 754 0243

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 22 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Stora Enso Oyj

Liitteet & linkit