Stora Enson Tähtitili-palvelu 10 vuotta

Stora Enso Metsä on tarjonnut vuodesta 2008 lähtien puukauppakumppaneilleen Tähtitili-palvelua. Kymmenen vuoden aikana yli 10 000 metsäomistajaa on hyödyntänyt kiinteäkorkoista Tähtitiliä puukaupparahojensa maksumenettelyssä.

”Olemme saaneet metsänomistajilta positiivista palautetta siitä, että Stora Enson Tähtitili on puukaupasta saataville tuloille hyvä vaihtoehto, jos käyttökohdetta rahoille ei ole heti tiedossa. Tähtitilillä puukaupparahat kasvavat korkoa ja tarvittaessa ne on helppo nostaa nopeasti esimerkiksi metsänhoitotöihin”, sanoo Janne Partanen, Stora Enson Suomen metsäjohtaja.

”Stora Enson Tähtitilistä on vuosien kuluessa tullut tärkeä tekijä puukaupasta neuvoteltaessa. Tähtitilin korko on kilpailukykyinen verrattuna ylitiheän tai uudistuskypsän metsän arvokasvuun. Pisimmillään puukaupparahat ovat kasvaneet korkoa Tähtitilillä jo kymmenen vuoden ajan”, kertoo Janne Partanen.

Tähtitili-palvelua voi hyödyntää puukaupan maksuissa, kun tekee kaupan suoraan Stora Enson kanssa. Tähtitilin korko tällä hetkellä on 3 %. Puukauppakumppanit voivat jättää heti puukaupan tai mittaustodistuksen yhteydessä haluamansa osan puukauppatuloista Tähtitilille joko 1 tai 2 vuodeksi. Rahat saa halutessaan käyttöönsä silloin kun haluaa täysin ilman nosto- tai hallinnointikuluja.

www.storaensometsa.fi/palvelut/tahtitili

Lisätietoja: Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. storaensometsa.fi

Stora Enso Oyj

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.