Stora Enson uusi MetsäPolku-palvelu tarjoaa vaihtoehtoja metsänomistajille - Stora Enso ja WWF Suomi solmivat ainutlaatuisen kumppanuussopimuksen

Stora Enso Metsä julkaisee tänään suomalaisille metsänomistajille uuden MetsäPolku-palvelun. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoja metsänomistajalle, joka haluaa yhdistää metsän luontoarvot, virkistyskäytön, maisemanhoidon ja taloudellisen tuoton. Palvelun kautta metsänomistaja saa Stora Enson ammattilaisilta tukea saavuttaakseen yksilölliset tavoitteensa metsäomaisuutensa hoidossa. Metsänomistaja voi myös entistä helpommin ja joustavammin määritellä mahdolliset suojeltavat kohteet ja alueet, joilta odotetaan metsätaloudellista tuottoa.

Stora Enso Metsä ja WWF Suomi solmivat tänään ainutlaatuisen kumppanuussopimuksen metsäluonnonhoidollisiin asioihin liittyen. Kumppanuussopimus antaa metsänomistajalle lisätukea erilaisten MetsäPolku-palvelun vaihtoehtojen valinnassa. MetsäPolku kokoaa yhteen ensimmäistä kertaa kaikki metsänhoitovaihtoehdot, joista on helppo löytää itselle parhaiten sopiva kokonaisuus.

”MetsäPolku on raikas tapa huomioida metsänomistajan moninaiset tavoitteet metsän hoidossa. Tämä on hieno viesti metsänomistajalle, että Stora Enso haluaa tukea metsänomistajan luontomyönteistä toimintatapaa metsissä”, toteaa Liisa Rohweder, Suomen WWF:n johtaja.

”Vastuullinen metsänhoito on Stora Ensolle ensiarvoisen tärkeää. Yhteinen tavoitteemme WWF:n kanssa on edistää metsien kestävää käyttöä metsänomistajalle helpolla tavalla. Sitä MetsäPolku-palvelumme tarjoaa metsänomistajille”, kommentoi Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

MetsäPolku-palveluun voi tutustua osoitteessa http://www.storaensometsa.fi/metsapolku

Lisätiedot:
Janne Partanen, viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Stora Enso Oyj, Metsä, 040 523 9122
Pekka Kallio-Mannila, yritysvastuujohtaja, Stora Enso Oyj, Metsä, 040 754 0243

www.storaensometsa.fi
www.storaenso.com

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 22 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 530 henkilöä ja 200 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit