Säästöpuita taimikossa


Valokuvaaja: Stora Enso

Säästöpuut ovat hakkuissa pystyyn jätettyjä puita, joiden tarkoitus on lisätä luonnon monimuotoisuutta. Säästöpuiksi valitaan usein vanhoja ryhmässä kasvavia lehtipuita tai mäntyjä.

Matalaresoluutio

Korkearesoluutio

Alkuperäinen resoluutio

Yrityksestä

Stora Enso on pakkaus , biomateriaali , puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Vastuullisuus on keskeinen osa Stora Enson strategiaa ja liiketoimintakäytäntöjä. Vähähiiliset, kuitupohjaiset tuotteemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä. Ne tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen, edistävät positiivisia ympäristövaikutuksia ja auttavat asiakkaitamme tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä. Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa. www.storaenso.com

Tilaa