Heinolan Flutingtehdas on noussut 60 vuodessa yhdeksi maailman johtavista aallotuskartongin valmistajista

Report this content

STORA ENSO OYJ TIEDOTE 7.1.2020 KLO 08.00

Stora Enson Heinolan Flutingtehdas on vuodesta 1961 lähtien valmistanut korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia aaltopahvipakkausten raaka-aineeksi. 60 vuoden aikana tehdas on noussut yhdeksi maailman johtavista puolikemiallisen aallotuskartongin valmistajista. Tehdas on myös yksi suurimpia työllistäjiä Heinolassa. Tehtaan käynnistämisestä tammikuussa 1961 sen tuotanto on lähes kuusinkertaistunut.

Heinolan Flutingtehtaan perusti Tampella-osakeyhtiö ja se oli ensimmäinen alan tehdas Euroopassa. Se sijoitettiin Heinolaan, koska alueelta löytyivät tärkeät elementit: riittävästi vettä, koivuvaltaisia metsiä ja hyvät rautatieyhteydet Etelä-Suomen satamiin. Tehtaaseen kuuluu voimalaitos, sellu- ja kartonkitehdas.

Tehdas käynnistyi tammikuussa 1961 ja sen vuoden tuotannoksi saatiin 52 875 tonnia aallotuskartonkia eli flutingia, joka on pahvipakkauksen aaltomainen välikerros. Nykyisin tuotantokapasiteetti on kuusinkertainen. Tehtaan yhden päivän tuotanto aukirullattuna yltäisi Heinolasta Nuorgamiin ja siitä voisi valmistaa yli 2,2 miljoonaa banaanilaatikkoa.

Jo vuonna 1963 Heinolan kartonki oli löytänyt tiensä 30 eri maahan ja kaikkiin maanosiin. Suurin osa kartongista vietiin tuolloin Länsi-Eurooppaan, erityisesti Länsi-Saksaan. Nykyäänkin noin 90 % tuotannosta menee vientiin ja päämarkkina-alue on Eurooppa.

”Meille on tärkeää olla yksi maailman johtavista flutingtehtaista, mutta myös merkittävä paikallinen työllistäjä. Tarjoamme esimerkiksi oppisopimuskoulutuksia ja kesätyöpaikkoja, jotka ovat usein väylä vakituiseen työsuhteeseen”, kertoo Stora Enson Heinolan tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

”Vuosikymmenten aikana olemme modernisoineet tehdasta varmistaaksemme laatujohtajuutemme. Viimeisimmät investoinnit ovat edelleen parantaneet tuotteemme laatua tekemällä kartongista ohuempaa, mutta entistä kestävämpää. Kestävyys on AvantFlute-aallotuskartongillemme tärkeä ominaisuus, sillä sen pitää kestää suuria lämpötila- ja kosteusprosenttivaihteluita. Korkea laatu takaa sen, että esimerkiksi elintarvikkeita voidaan kuljettaa turvallisesti. Heinolan flutingista tehty pakkaus kestää kuljetusta ja vähentää sitä kautta esimerkiksi ruokahävikkiä suojaamalla tuotetta”, toteaa Metsäranta.

Verkkokaupan kasvu lisää Heinolan aallotuskartongin menekkiä ja tuo puukauppatuloja alueelle

Heinolan tehdas tarvitsee noin 50 rekallista lähiseudun kuitupuuta joka päivä ja tuo puukauppatuloja vuosittain alueen metsänomistajille noin 30 miljoonaa euroa. Tänä päivänä puun käyttö on tehokkaampaa ja samaan määrään aallotuskartonkia käytetään puolet vähemmän puuta kuin 60 vuotta sitten.

”Puusta tehdyille uusiutuville ja kierrätettäville materiaaleille on tarvetta jatkossakin, kun esimerkiksi verkkokaupan kasvu lisää aaltopahvin kysyntää. Heinolan tehtaan ja alueen puukaupan tulevaisuus näyttää siis valoisalta”, Metsäranta jatkaa.

Heinolan koteja lämmitetään vastuullisesti

Uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden lisäksi Heinolan tehtaiden sivuvirtoja ja jätteitä hyödynnetään ja uusiokäytetään lähes 100 prosenttisesti. Tehdas tuottaa lämpöä yli oman tarpeen, ja prosessilämpöä hyödynnetään myös kaukolämpönä. Heinolan kaukolämpöasiakkaiden kuluttamasta lämmöstä noin 95 % on lähtöisin Stora Enson flutingtehtaalta.

”Etsimme myös jatkuvasti uusia tehokkaita tapoja pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä”, Metsäranta sanoo.

Tehtaalla otettiin vuonna 2016 käyttöön vedenpuhdistusjärjestelmän osana bioreaktori, jolla voidaan vähentää vedenpuhdistukseen vaadittavaa kemikaali- ja energiamäärää. Bioreaktorissa mikro-organismit muuttavat jätevedessä olevaa orgaanista ainetta biokaasuksi.

Flutingtehtaan yhteyteen on myös rakennettu lietteestä kuivaa biopolttoainetta valmistava koelaitos. Koetoiminnan tavoitteena on muuntaa tehtaan jätevesien käsittelyssä syntyvä bioliete uusiutuvaksi biopolttoaineeksi, jota hyödynnetään tehtaan energiantuotannossa. Koelaitos vähentää lietteen kuljettamiseen vaadittua logistiikkaa, ottaa lietteen ravinteet talteen ja lisää biokaasun tuotantoa. Laitoksen tuottamalla uusiutuvalla biopolttoaineella pystytään vähentämään voimalaitoksen fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Seuraava vuosikymmen alkaa tehtaalla työn merkeissä ja tehtaan 60-vuotista taivalta juhlitaan tehtaanväen kesken pienimuotoisesti koronapandemian vuoksi.

Heinolan Flutingtehdas

  • kuuluu Stora Enso Packaging Materials -divisioonaan
  • valmistaa korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia aaltopahviteollisuuden raaka-aineeksi
  • tehtaaseen kuuluu voimalaitos, sellu- ja kartonkitehdas
  • tehtaan henkilöstömäärä on noin 220 ja tehdas on yksi Heinolan suurimpia työllistäjiä
  • vuosittainen tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia flutingkartonkia

Lisätietoja:

Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssä (STE A, STE R). Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. storaenso.com

Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Tilaa

Multimedia

Multimedia