Stora Enso hakee noin 850 kesätyöntekijää eri tehtäviin Suomessa

Report this content

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.12.2022 KLO 08.00

Stora Enso hakee ensi kesänä enemmän kesätyöntekijöitä kuin tänä vuonna. Yhteensä noin 850 kesätyöpaikkaa on haettavissa kesälle 2023. Kesätyöpaikkoja avataan yli 150 eri tehtäväkokonaisuuteen ympäri Suomen. Hakuaika kesätyöpaikkoihin päättyy pääosin tammikuun loppuun mennessä. Kesätyöntekijät arvostavat Stora Ensossa erityisesti mukavia työkavereita, mielenkiintoisia työtehtäviä ja kollegoiden tukea.

Stora Enso tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan sadoille opiskelijoille tai vastavalmistuneille 11 tehdaspaikkakunnalla ja yli 80 puunhankintatoimistolla eri puolilla Suomea.

”Saimme viime kesän kesätyöntekijöiltämme kaikkien aikojen parhaimmat arvosanat.  Suurin osa suosittelisi meitä työnantajana. Palaute on osoitus siitä, että meillä viihdytään ja uusiutuvien materiaalien parissa halutaan työskennellä”, sanoo Tero Pesu, Stora Enson Suomen henkilöstöjohtaja.

Kesätyöntekijät työskentelevät tyypillisimmin tuotannon eri tehtävissä, laborantteina, käytöntarkkailijoina, logistiikan työnjohtotehtävissä, kunnossapidon tehtävissä, tietohallinnossa sekä puunhankinnan eri tehtävissä.

Stora Enson vuoden 2022 kesätyöntekijöilleen toteuttaman kyselyn mukaan lähes 93 % kesätyöntekijöistä sanoo, että voisi hakea yhtiöön hyvin todennäköisesti töihin myös tulevaisuudessa ja lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että kesätyö vastasi kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvin heidän odotuksiaan (99 %).

”Kuluneelta kesältä saatu palaute parani entisestään. Erityisesti olen iloinen siitä, että kesätyöntekijät kokevat saavansa tarvittavaa tukea työhönsä ja että ilmapiiri on avoin, vastaanottava ja työkaverit kohtelevat hyvin”, Pesu jatkaa.

Stora Enso on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Yhtiö sitoutuu kampanjassa kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen, joiden avulla rakennetaan parempia kesätyökokemuksia. Nämä periaatteet ovat: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Hyvä referenssi tulevaisuuden uran kannalta

Stora Enson kesätyöntekijöilleen teettämässä kyselyssä parhaimmiksi seikoiksi kesätyössä nostettiin avun ja tuen saaminen työtehtävissä, hyvin kohtelevat työkaverit, riittävä turvallisuusperehdytys, mielenkiintoiset työtehtävät sekä avoin ja vastaanottava ilmapiiri. Kesätyötä yhtiössä pidettiin myös hyvänä referenssinä tulevaisuuden uralle.

”Stora Enso on työnantajana erittäin reilu ja mukava. Koin kuuluvani työyhteisöön, minuun uskottiin ja luotettiin ja minulle annettiin vastuuta. Sain kollegoiltani apua aina kun tarvitsin ja tykkäsin johtamistyylistä. Silmissäni Stora Enso nousi mahdolliseksi tulevaisuuden työpaikaksi, jonne haluaisin päästä”, sanoo kyselyyn vastannut kesätyöntekijä.

”Stora Enson kesätyöt ovat tähän mennessä olleet paras kesätyöni. Työtaakka on ollut sopiva ja perehdytys tarpeeksi kattava. Ilmapiiri Stora Ensossa on ollut ainakin kesätyöntekijän näkökulmasta aivan huippu”, toinen kesätyöntekijä kertoo kyselyssä.

Lisätietoja Stora Enson kesätöihin liittyen ja kaikki avoimet kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta www.storaenso.com/kesätyöt.


Lisätietoja:

Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com


STORA ENSO OYJ

Tilaa

Multimedia

Multimedia