Stora Enso investoi 40 miljoonaa euroa Oulun tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen

Report this content

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2019 klo 8.00

Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta. Yhteensä tehtaan muuntamiseen investoitavasta 350 miljoonan eurosta noin 40 miljoonaa euroa käytetään tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen. Investointi vähentää tehtaan haju- ja meluhaittoja sekä vesistövaikutuksia.

”Osana Stora Enson muutosmatkaa uusiutuvien materiaalien yhtiöksi Oulun paperitehdas muunnetaan valmistamaan huippuluokan pakkauskartonkeja. Uudenlaista aaltopahvin pintakartonkia käytetään esimerkiksi elintarviketuotteissa ja korkealaatuisissa verkkokaupan pakkauksissa, joissa vaaditaan tavallista parempaa kestävyyttä, materiaalin puhtautta ja ulkonäköä. Tuotantosuunnan muunnoksen yhteydessä teemme merkittäviä ympäristöinvestointeja, joilla vähennämme tehtaan vaikutuksia lähiympäristöön. Muun muassa melu, haju ja vesistövaikutukset tulevat alueella pienenemään”, sanoo Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila.

Hajujen leviämistä ympäristöön ehkäistään jatkossa hajukaasujen käsittelyn moniportaisilla varapolttojärjestelmillä. Tehtaalta naapurustoon kantautuva melu vähenee hakesiilojen käyttöönoton myötä. Ympäristövaikutuksia vähentävät muutokset ovat valmiita, kun pakkauskartonkitehdas aloittaa tuotannon suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuotantosuunnan muutoksen yhteydessä sellutehdas lopettaa prosessistaan valkaisun. Tämä vähentää tehtaalla käytettäviä kemikaaleja, kuten klooridioksidia, ja vesiympäristölle haitallisten kloorattujen yhdisteiden esiintymisriski jätevesissä poistuu kokonaan. Sellutehtaan jätevedenpuhdistamon prosessista tuleva orgaaninen kuormitus pienenee nykyisestä, ja nykyisen paperitehtaan jätevedenpuhdistamo uudistetaan täysin pienentäen vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Kartongin valmistuksessa käytetään jatkossa vain elintarvikekontaktimateriaaleihin hyväksyttyjä kemikaaleja.

Oulun tehtaalla tuotetaan energiaa omaan käyttöön, tehdasalueen muille toimijoille sekä Oulun kaupungin kaukolämpöverkkoon. Tuotantosuunnan muutoksen jälkeen tehtaalla on tekninen valmius tuottaa kaikki energia ilman fossiilisia polttoaineita. Myös turpeen osuus polttoainejakaumassa pienenee nykyisestä. Siirtymällä aikaisempaa enemmän uusiutuvien polttoaineiden käyttöön vähennetään tehtaan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Energiantuotannosta syntyvää tuhkaa hyödynnetään esimerkiksi maanrakennuksessa.

Stora Enso ilmoitti toukokuussa 2019 suunnitelmasta muuntaa Oulun tehtaan paperikone 7 tuotantosuunnan korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi. Tuotantosuunnan muutoksen myötä sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti nousee 530 000 tonniin valkaisematonta sellua. Ensikuitupohjaista kraftlaineria valmistavan tuotantolinjan suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia. Myönnetty ympäristölupa kattaa kraftlainerin 500 000 tonnin vuosituotannon. Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräyksiä päästöistä vesiin ja ilmaan, melusta, jätteistä ja niiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, energiantuotannosta, sivutuotteista, varastoinnista, parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta, häiriö- ja poikkeustilanteista, tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista sekä kalojen istutusvelvoitteesta. Päätös sisältää luvan toiminnan aloittamisesta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Tilaa