Stora Enso kannustaa suomalaisia metsänomistajia harvennushakkuisiin

Report this content

STORA ENSO METSÄN LEHDISTÖTIEDOTE 16.3.2022 KLO 9.00

Stora Enson Suomen tehtailla tarvitaan puuraaka-ainetta tasaiseen tahtiin koko vuoden ympäri. Kun puuntuonti Venäjältä Suomeen on keskeytynyt, suomalaiselle harvennuspuulle avautuu nopeasti uudenlaisia mahdollisuuksia.

Metsän harvennushakkuiden tavoitteena on nopeuttaa kasvatettavan puuston järeytymistä, parantaa sen laatua ja tuottaa metsänomistajalle hakkuutuloja. Metsää harventaessa puut saavat valoa ja tilaa, jolloin niiden kasvu ja sitä myötä hiilensidontakyky lisääntyy. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, joista suuri osa hankkii tuloja puunmyynnillä.

– Metsäkeskuksen tilastojen mukaan eri maakunnista löytyy runsaasti kasvatusmetsiä, joissa harvennus odottaa tekijäänsä. Nyt on oikea aika hoitaa harvennusrästit kuntoon ja tehdä puukauppaa. Puukauppojen avulla saadaan pidettyä suomalaiset tehtaat käynnissä turvaamalla niiden puuhuoltoa, metsäjohtaja Janne Partanen Stora Ensosta sanoo.

Harvennuksilta kertyy erityisesti kuitupuuta, josta Stora Enso tekee uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita Oulussa, Varkaudessa, Imatralla, Joensuun Uimaharjussa, Heinolassa, Kotkassa sekä Anjalankosken tehtailla Kouvolassa. Paksurunkoisempaa tukkipuuta taas hyödynnetään Stora Enson sahoilla Honkalahdessa, Uimaharjussa ja Veitsiluodossa sekä Varkauden sahalla ja LVL-tehtaalla puurakentamisen tuotteisiin. Lisäksi Stora Ensolla on aaltopahvipakkauksia valmistavat tehtaat Lahdessa ja Kristiinankaupungissa, joiden raaka-aineena on muiden tehtaiden valmistama kartonki. Suomalaisilla, uusiutuvilla puupohjaisilla tuotteilla on kysyntää eri puolella maailmaa.

Stora Enso on hankkinut Venäjältä vuosittain noin kaksi miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta, jota nyt korvataan lähtökohtaisesti Suomesta. Sekä havukuidulle että koivukuidulle on nyt tarvetta. Niitä käytetään muun muassa aaltopahvikartongin valmistukseen sekä kuluttajapakkauksien, kuten elintarvike- ja juomapakkauksien materiaaliksi.

– Kahden miljoonan kuution lisätarve Stora Enson Suomen tehtaille on mahdollista korvata suomalaisella puulla, mutta metsänomistajilta tarvitaan aktiivisuutta hoitaa harvennusleimikot kuntoon. Kotimaista kuitupuuta metsissämme kyllä riittää, Janne Partanen kannustaa.

Puumäärän hankkiminen kotimaasta tarkoittaisi noin sadan miljoonan euron rahavirtaa aluetalouteen niin puukauppatuloina metsänomistajille kuin korjuu- ja kuljetustuloina Stora Enson paikallisille kumppaniyrityksille. Puunhankinnalla on puukauppatulojen ohella työllistävä vaikutus.

Stora Enson Suomen puunhankinnalla on 80 toimipistettä ympäri maan. Metsänomistajille on tarjolla asiantuntemusta ja apua metsäasioihin metsän koko elinkaaren ajan.

Lisätietoa medialle:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin metsän koko elinkaaren ajan. Stora Enson Suomen puunhankinnan palveluksessa on 450 henkilöä sekä 100 korjuu- ja kuljetusyrittäjää alihankkijoina. Suomen puunhankinta on osa Stora Enson Forest-divisioonaa. www.storaensometsa.fi

Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. www.storaenso.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia