Stora Enson Heinolan tehtaalle lietteestä energiatehokkaasti biopolttoainetta valmistava koelaitos

Report this content

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2019 klo 9.00


Stora Enson Heinolan flutingtehtaalle rakennetaan teollisen mittakaavan laitos, jolla tehtaan vedenpuhdistamossa syntyvä bioliete käsitellään uusiutuvaksi polttoaineeksi. Uutta energiatehokasta teknologiaa koekäyttävän laitoksen tuottama biopolttoaine vähentää tehtaan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä.

Heinolan flutingtehtaan koelaitos tukee Stora Enson tavoitetta pienentää toimintojensa riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Yhtiön tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa hyödyntäen teknisesti ja kaupallisesti mahdollisia keinoja.

”Tehtailla syntyvän biolietteen käsittely tarjoaa mahdollisuuksia biopohjaiselle kiertotaloudelle, mikä tukee Stora Enson ympäristötavoitteita. Stora Enson uusiutuvia materiaaleja valmistavat yksiköt tuottavat maailmanlaajuisesti noin miljoona tonnia märkää biolietettä vuodessa. Tällä hetkellä vain pieni osa lietteestä pystytään hyödyntämään. Heinolassa koekäytettävän tekniikan avulla pystymme säästämään sekä ympäristöä että kustannuksia”, sanoo Seppo Parvi, Stora Enson Suomen maajohtaja.

Kesällä 2019 Heinolan flutingtehtaalla toimintansa aloittava koelaitos käsittelee vuodessa 16 000 tonnia jätevesien käsittelyssä syntyvää biolietettä kiinteäksi biopolttoaineeksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä prosessin kehittäneen ja patentoineen C-Green Technology AB:n kanssa. Heinolassa ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa testattavalla teknologialla liete saadaan kuivattua energiatehokkaalla tavalla paineen ja lämmön avulla biopolttoaineeksi. Kuiva polttoaine on puhdasta ja hajutonta.

Koelaitoksen tuottama uusiutuva biopolttoaine hyödynnetään tehtaan energiantuotannossa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tehtaan tuottama energia lämmittää myös Heinolan kaupungin noin 20 000 asukkaan kaukolämpöverkkoa.

Lisätietoja:

Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Tilaa