Stora Enson Varkauden viilupuutehtaan puunhankinta käynnistynyt

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.3.2016 klo 9.00

Stora Enson Varkauden viilupuulinjan (LVL, laminated veneer lumber) rakennustyöt ovat aikataulussa ja tuotantolinjan raaka-aineenhankinta on käynnistynyt. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä valmistuva puisten rakennuselementtien tuotantolinja lisää järeän kuusitukin tarvetta Varkauden tehtaalla 200 000 m3 vuodessa.  

”Stora Enso on aloittanut raaka-ainehankinnan LVL-tuotantolinjan käynnistämistä varten. Sorvitukkia ostetaan ja korjataan kuluvalla talvikaudella siten, että viilupuutehtaan tuotantolinjan tukkikentällä on loppukeväällä riittävästi raaka-ainetta koeajoihin ja tuotannon aloittamiseen vuoden toisella neljänneksellä”, kertoo Jaakko Huovinen, Stora Enson Wood Products -divisoonan Varkauden toiminnoista vastaava johtaja.

Uusi puisten rakennuselementtien tuotantolinja lisää Varkauden tehtaiden nykyistä tukkitarvetta merkittävästi. Vuoden 2015 lopulla valmistunut Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muutos aaltopahvin raaka-ainetta valmistavaksi koneeksi on jo lisännyt havukuidun käyttöä tehtaalla 1,1 miljoonaa kuutiota vuodessa.

”Nyt käynnistyvä järeän tukin hankinta yhdistettynä lisääntyneeseen havukuidun hankintaan sopivat erittäin hyvin Varkauden tehtaiden puunhankinta-alueen luontaiseen puutavaralajijakaumaan. Puu hankitaan lähialueelta ja pääosin yksityismetsistä. Erityisesti kesäkorjuukohteet tulevat olemaan haluttuja”, kertoo Riku Koskinen, Stora Enso Metsän Itä-Suomen hankinta-alueen johtaja.

Stora Enso investoi 43 miljoonaa euroa uuteen puisten rakennuselementtien tuotantolinjaan Varkaudessa. Investointi perustuu sorvaustekniikkaan, ja uudet tuotteet täydentävät olemassa olevaa tuotevalikoimaa. Tuotantolinjan arvioitu vuosikapasiteetti tulee käynnistysvaiheen jälkeen olemaan noin 100 000 m3. Varkauden tehtaan hienopaperikone muunnettiin vuoden 2015 aikana onnistuneesti ensikuitupohjaista aaltopahvin raaka-ainetta valmistavaksi koneeksi.

Lisätietoja:
Riku Koskinen, aluejohtaja, Itä-Suomen hankinta-alue, Stora Enso Metsä, p. 0400 363 051
Jaakko Huovinen, johtaja, Varkauden yksikkö, Stora Enso Wood Products, p. 040 511 4270
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Riku Koskinen
aluejohtaja
Itä-Suomen hankinta-alue
Stora Enso Metsä
p. 0400 363 051

Jaakko Huovinen
johtaja
Varkauden yksikkö
Stora Enso Wood Products, p. 040 511 4270

Liisa Nyyssönen
johtaja
Suomen mediasuhteet
p. 040 544 3491

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa