Suomen korkeimmalle puukerrostalolle Lighthouse Joensuulle Puupalkinto

Report this content

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.11.2019 klo 9.00

Joensuun Penttilänrannassa sijaitseva lähes 50 metriin kohoava Lighthouse Joensuu -kerrostalo on palkittu vuoden 2019 Puupalkinnolla uraauurtavasta työstä korkean puurakentamisen kehittämisessä. Stora Enso on toimittanut rakennuksen massiivipuuelementit. Puukerrostalo on saanut myös Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnon.

Stora Enson runkojärjestelmällä massiivipuutuotteista rakennettu 14-kerroksinen Lighthouse Joensuu on Suomen korkein puukerrostalo. Puupalkinnon tuomaristo toi esille perusteluissa hankkeen toteutuksen edellyttäneen puurakentamisen ratkaisujen ja prosessien kehittämistä useilla eri alueilla.

”On hienoa, että poikkeuksellisen vaativa ja uraauurtava puurakentamisen kohde saa kiitosta. Lighthouse Joensuu on hieno suomalainen esimerkki siitä, miten massiivipuutuotteiden avulla voidaan rakentaa korkeita, näyttäviä ja kestäviä rakennuksia”, sanoo Antto Kauhanen, Stora Enson Wood Products -divisioonan liiketoiminnan kehittämispäällikkö.

”Puun käyttäminen rakentamisessa vastaa kasvaviin ympäristötavoitteisiin, sillä puun avulla voidaan lähes saavuttaa hiilineutraalius rakentamisen päästöistä. Puuta käyttämällä rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt voidaan jopa puolittaa verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Syntyviä päästöjä kompensoi rakennuksen puuosiin sitoutunut hiilivarasto”, sanoo Antto Kauhanen.

Lighthouse Joensuu -kerrostalon elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä ja hiilivarastoa tutkittiin Euroopan komission Level(s) -raportoinnin avulla. Tutkimustulosten mukaan rakentamisaikaisten hiilidioksidipäästöjen nollatavoitetaso voidaan saavuttaa lähes täysin, kun rakennusmateriaaliksi valitaan puu. 

Opiskelija-asuntolana toimivan kerrostalon toteutuksessa on hyödynnetty sekä LVL-viilupuuta että ristiin liimattua CLT-levyä. Rakennus valmistui aikataulussa. Yhden kerroksen rakentaminen massiivipuuelementeistä kesti alle kaksi viikkoa. Lighthouse Joensuuhun on toimitettu yli 2 000 m3 massiivipuutuotteita, joiden sitoma hiilen määrä vastaa noin 700 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana.

Puupalkinto 2019 jaettiin 28.11.2019 Puupäivien yhteydessä Helsingissä. Vuosittaisen palkinnon jakaa Puuinfo. Puukerrostalo palkittiin myös Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnolla, jonka jakoi Juha Sipilä Säätytalolla 21.11.2019 järjestetyssä tilaisuudessa.

Kohteen rakennuttajana toimii Joensuun Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arcadia Oy arkkitehtitoimisto, rakennesuunnittelusta Joensuun Juva Oy/A-Insinöörit, ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto Eero Reijonen, puuosien työstöstä Timberpoint Oy ja puukerrostalo tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Karelia Ammattikorkeakoulu.


Kuvia:

Kuvia kohteesta voi ladata osoitteesta: https://storaenso.emmi.fi/l/9MGtqcpTKztL

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja 
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Tilaa

Multimedia

Multimedia