*A-OSAKKEEN MUUNTAMINEN R-OSAKKEEKSI JA

HEX HELSINKI    ARVOPAPERIPÖRSSI   TIEDOTE 10/2004
          OSAKKEET       15.1.2004

A-OSAKKEEN MUUNTAMINEN R-OSAKKEEKSI JA OPTIOTODISTUKSILLA
MERKITYT OSAKKEET: STORA ENSO OYJ

Stora Enso Oyj:n A-osakkeista R-osakkeiksi muunnetut 27.906
osaketta sekä vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla on merkityt 195.000 R-osaketta
otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Stora Enso Oyj:n
R-osakkeiden kanssa 16.1.2004 alkaen.

Stora Enso Oyj:n A- ja R-osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:         STEAV
ISIN-koodi:             FI0009005953
Osakemäärä:             181.183.174


Kaupankäyntitunnus:         STERV
ISIN-koodi:             FI0009005961
Osakemäärä:             683.301.325


HELSINGIN PÖRSSI
Mikko Timonen

* * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES EXCHANGE  RELEASE 10/2004
         SHARES        15 January 2004

CONVERSION OF A SHARE INTO R SHARE AND SUBSCRIPTION WITH
WARRANTS: STORA ENSO OYJ

A total of 27 906 converted A shares of Stora Enso Oyj
into R shares and 195 000 R shares subscribed with
warrants attached to the bond with warrants 1997 will be
traded together with the R shares of Stora Enso Oyj as of
16 January 2003.

Identifiers of Stora Enso Oyj's A and R share:

Trading code:            STEAV
ISIN code:              FI0009005953
Number of shares:          181 183 174


Trading code:            STERV
ISIN code:              FI0009005961
Number of shares:          683 301 325


HELSINKI EXCHANGES
Mikko Timonen

Tilaa