AXA Groupin omistusosuus Stora Ensossa noussut

Stora Enso Oyj on saanut 3.4.2008 ilmoituksen, että AXA S.A:n ja sen      
tytäryhtiöiden (AXA Group) omistamien osakkeiden osuus yhtiössä on noussut yli 5
%:iin osakepääomasta 7.9.2007 ja yli 10 %:iin osakepääomasta 2.11.2007.     

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso ilmoittaa, että
AXA Groupin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 7.9.2007 ja 2.11.2007 olivat   
seuraavat:                                   

7.9.2007:                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| AXA Group    | Kpl-määrä     | % osakkeista   | % äänistä     |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet    | 41 572 945    | 5,27       | 0,53       |
--------------------------------------------------------------------------------

2.11.2007:                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| AXA Group    | Kpl-määrä     | % osakkeista   | % äänistä     |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet    | 79 107 745    | 10,02       | 1,00       |
--------------------------------------------------------------------------------

AXA Groupin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu    
7.9.2007 ja 2.11.2007 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.            


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7 016 3146       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 

Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa