Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahast

STORA ENSO OYJ  Pörssi-ilmoitus 24.2.2004 klo 09.00

Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston omistusosuus Stora 
Ensossa noussut

Stora Enso Oyj on saanut ilmoituksen 20.2.2004, että Franklin 
Resources, Inc.  
-sijoitusrahaston (rekisterinumero: 13-2670991) omistamien 
osakkeiden osuus yhtiössä on noussut yli 5 %:iin osakepääomasta 
17.2.2004.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään ja 
valtiovarainministeriön asianomaiseen päätökseen viitaten Stora 
Enso ilmoittaa, että Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston 
osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 17.2.2004 oli seuraava:

Franklin Resources, 
Inc
		Kpl-määrä	% osakkeista	% äänistä

R-osakkeet	45 391 907		5,25	  	1,82


Tämän lisäksi Franklin Resources, Inc. on valtuutuksien 
perusteella oikeutettu käyttämään 0,91 % äänistä.

Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston omistamien ja 
hallinnoimien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 
17.2.2004 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242



STORA ENSO OYJ


p.p.  Jussi Siitonen 	Jukka Marttila	

Tilaa