Muutoksia Stora Enson Consumer Board- ja Packaging Solutions -divisioonissa

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.12.2019 klo 9.00

Stora Enso siirtää aaltopahvin raaka-aineeseen keskittyvän liiketoimintansa Packaging Solutions -divisioonasta Consumer Board -divisioonaan. Yhdistämisen myötä Consumer Board -divisioonan nimeksi tulee Packaging Materials. Packaging Solutions -divisioonaan jäävään liiketoimintaan yhdistetään äskettäin perustettu Formed Fiber -liiketoimintayksikkö. Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Uuden rakenteen mukaisesti Packaging Materials -divisioonan liikevaihto vuodelta 2018 oli noin 3 400 miljoonaa euroa ja Packaging Solutions -divisioonan noin 700 miljoonaa euroa. Uuden divisioonarakenteen mukaiset oikaistut luvut julkaistaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Hannu Kasurinen
nimitetään Consumer Board -divisioonan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi, hän aloittaa tässä tehtävässä heti. Uuden Packaging Materials -divisioonan johtajana hän aloittaa 1.1.2020. Packaging Solutions -divisioonan nykyinen johtaja Gilles van Nieuwenhuyzen siirtyy uusiin tehtäviin Stora Enson ulkopuolelle 6.12.2019. Yhtiö aloittaa uuden johtajan haun Packaging Solutions -divisioonalle. Divisioonan Corrugated Nordics -liiketoimintayksikön johtaja David Ekberg siirtyy divisioonan vt. johtajaksi 6.12.2019 alkaen.

”Siirtyminen biotalouteen perustuvaan kiertotalousyhteiskuntaan kiihtyy, ja luomme siksi organisaation, jossa voimme entistä tehokkaammin edistää yhteisiä innovaatio- ja vastuullisuustavoitteitamme. Packaging Materials -divisioona vahvistaa ensi- ja kierrätyskuitupohjaisten tuotteidemme tarjontaa jatkojalostajille, brändin omistajille ja jälleenmyyjille. Packaging Solutions -divisioonassa keskitymme vahvemmin uusiin palvelu- ja pakkausratkaisuihin. Panostamme myös innovaatioyhteistyöhön arvoketjun eri toimijoiden kanssa uudenlaisten uusiutuvien pakkausten kehittämiseksi. Esimerkkinä tästä on Formed Fiber -liiketoiminta, josta tulee osa Packaging Solutions -divisioonaa. Lisäksi pystymme jatkossa keskittymään enemmän uusiutuvien pakkausten muotoiluun”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Hannu Kasurinen toimi aiemmin Consumer Board -divisioonan Liquid Packaging and Carton Board -liiketoimintayksikön johtajana. Hän on aiemmin toiminut lukuisissa johtotehtävissä Stora Ensossa, kuten konsernin rahoitusjohtajana, strategiajohtajana ja Wood Products -divisioonan johtajana.

Hannu Kasurisella on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativista johtotehtävistä Stora Ensossa, ja konsernin johtoryhmässä hän on ollut mukana aiemminkin. On ilo saada hänet taas mukaan johtoryhmään. Hänen kokemuksensa tuo arvokkaan lisän tiimiin muutosmatkallamme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi”, sanoo Annica Bresky.

”Odotan innolla, että pääsen jatkamaan pakkausliiketoimintamme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Materiaalien kierto kuuluu olennaisesti Stora Enson liiketoimintaan ja on keskeinen tuotekehitystämme ohjaava tekijä. Jatkamme innovointia tuottaaksemme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia uusiutuvia, kierrätettäviä kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja, joilla on pieni hiilijalanjälki”, Hannu Kasurinen summaa.

”Kiitän Gilles van Nieuwenhuyzeniä siitä arvokkaasta panoksesta, jonka hän on Stora Enson vuosinaan antanut pakkausratkaisujemme kehittämiseen”, sanoo Annica Bresky.


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia