Nimityksiä Stora Ensossa

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 30.4.2003 klo 11.00

Nimityksiä Stora Ensossa

Elisabet Salander Björklund, 44, on nimitetty Stora Enson 
Euroopan puunhankinta-organisaation (Wood Supply Europe) 
johtajaksi 1. toukokuuta 2003 alkaen. Hän on tällä hetkellä 
Stora Enso Timberin raaka-aineista ja kuidusta vastaava johtaja 
sekä johtoryhmän jäsen. Elisabet Salander Björklund nimitetään 
Stora Enson johtajiston jäseneksi ja hän raportoi puunhankinta 
ja kuituhuolto -tuotealueen johtajalle Arno Pelkoselle. Elisabet 
Salander Björklund on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1995 
lähtien. Hänen toimipaikkansa tulee olemaan Tukholma.

Uuteen Wood Supply Europe -organisaatioon kuuluvat yhtiön kaikki 
Euroopan puunhankintatoiminnot, joita on Ruotsissa, Suomessa, 
Venäjällä, Baltian maissa ja Keski-Euroopassa. Organisaatio on 
osa puutuotteet ja kuituhuolto -tuotealuetta.


Jarmo Alm, 49, on nimitetty sanomalehti- ja kirjapaperista 
vastaavaksi johtajaksi Stora Enson painopaperitulosryhmään. Hän 
on tällä hetkellä Stora Enson aikakauslehtipaperitulosryhmän 
johtoryhmän jäsen ja päällystämättömästä aikakauspaperista ja 
sellusta vastaava johtaja. Alm on ollut yhtiön palveluksessa 
1979-87 ja uudestaan vuodesta 1991 lähtien. Hänen toimipaikkansa 
on Düsseldorf ja hän raportoi painopaperitulosryhmän johtajalle 
Bernd Rettigille.

Per-Olof Wedin, 48, on nimitetty päällystämättömästä 
aikakauspaperista ja sellusta vastaavaksi johtajaksi Stora Enson 
painopaperitulosryhmään. Hän on tällä hetkellä Stora Enso 
Transport and Distribution -osaston johtaja. Wedin on ollut 
yhtiön palveluksessa vuodesta 1998 lähtien ja hänen uusi 
toimipaikkansa on Düsseldorf. Hän raportoi 
painopaperitulosryhmän johtajalle Bernd Rettigille.

Painopaperitulosryhmä kuuluu Stora Enson paperituotealueeseen.

Ulf Eliasson, 40, on nimitetty tehtaanjohtajaksi vastuullaan 
pakkaustuotealueen tehtaat Skoghall ja Forshaga. Hän on tällä 
hetkellä kartonkituotannon päällikkö Skoghallissa. Eliasson on 
ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1987 lähtien ja hän raportoi 
kuluttajapakkauskartonkien johtajalle Niilo Pöyhöselle. 

Kuluttajapakkauskartonkitulosalue kuuluu Stora Enson 
pakkaustuotealueeseen.

Nimitykset astuvat voimaan 1. toukokuuta 2003. 

Lisätietoja:
Arno Pelkonen, johtaja, Stora Enso, puutuotteet ja kuituhuolto, 
puh. +43 664 312 1849
Elisabet Salander Björklund, johtaja, Wood Supply Europe, 
puh. +46 70 578 2751
Jarmo Alm, johtaja, sanomalehti- ja kirjapaperi, 
puh. +49 211 581 2237
Per-Olof Wedin, johtaja, päällystämätön aikakauslehtipaperi ja 
sellu, puh. +46 8 613 66 20
Ulf Eliasson, tehtaanjohtaja, Skoghall, puh. +46 706 514 350
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197


Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin 
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa 
http://www.storaenso.com/images 
Suora linkki valikoituihin valokuviin: 
http://www.storaenso.com/pressimage.asp?ID=E.S-B

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ
p.p.	Jussi Siitonen		Pauli Mäkimaa


Tilaa