OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.5.2003

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 13.5.2003

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.5.2003


Päivämäärä          13.5.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STEAV
Osakemäärä		   1 000
Kokonaishinta         9 450	 	EUR
Keskihinta / osake      9,45  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  9,45  		EUR
Alin hankintahinta / osake  9,45  		EUR


Päivämäärä          13.5.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   400 000
Kokonaishinta         3 779 906 	EUR
Keskihinta / osake      9,45  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  9,57  		EUR
Alin hankintahinta / osake  9,34  		EUR


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.5.2003 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV          1 000 	    kpl
    STERV          8 540 520    kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta


Alfred Berg Finland Oyj Abp

Marco Granskog		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa